söndag, augusti 16, 2009

Unga shiitiska antidemokrater kliver fram

Protesterna mot det så kallade valet i Iran har fått en intressant följd i Sverige. Även unga shiamuslimer som är lojala med den islamiska republikens ledning har blivit synliga.

Ett litet kluster websajter, med namn som RadikalMuslim.se, Noorislam.net eller Ehsans blogg - Sinnlig, andlig och digital revolution, försvarar den islamiska diktaturen mer eller mindre öppet. Vad som pågår uttrycks kanske bäst av namnet på nyhetssajten e-Jihad.

Eller med e-Jihads egna ord:

Vi lever i en tid där det pågår ett intensivt krig, inte genom bomber och missiler utan genom information och propaganda. I denna strid är eliten de som har median i sin hand och de har makten att påverka massorna i en viss riktning. Det var med detta i baktanken som e-Jihad.se startades.
De unga bloggarna förespråkar, såvitt kan ses, inte terrorism eller martyrdomsoperationer - snarare tvärtom. Men följden av det antidemokratiska synsättet att den islamiska republiken Irans styre är legitimt får konsekvenser i den riktningen.

En intervju på e-Jihad illustrerar problematiken. Mohammad al-Tijani al-Samawi är en lärd shiitisk imam, lojal med den teokratiska diktaturen, som nyligen besökt Sverige för att sprida sitt ideologiska gift. Han säger till e-Jihad att terroriströrelserna Hamas och Hizbollah, som ju är Irans förlängda armar, är välsignelser.
Det har hänt mycket sedan den Islamiska revolutionens seger. Imam Khomeini väckte muslimerna, både sunni och shia. Han väckte muslimerna och lärde dem hur de skulle resa sig för att kämpa och för att förmedla sitt budskap. Tack vare detta så har det idag, och All Lovprisning är till Gud, etablerats en motstånd som inte fanns innan Imam Khomeinis tid. Således är Seyyed Hassan Nasrallah en välsignelse från Imam Khomeini, Hizbollah är en välsignelse från Imam Khomeini. Detta är verklighet, hade det inte varit för den Islamiska Revolutionen så hade inte Hizbollah existerat idag. Och inte heller hade Libanon varit befriat.

Detsamma gäller Hamas som i sin tur är en välsignelse från Hizbollah. Som ni ser är båda dessa grupper välsignelser från den Islamiska Revolutionen. Revolutionen väckte massorna.
Iranier i exil är notoriskt splittrade, och det finns knappast någon anledning att tro att dessa islamistiska antidemokrater åtnjuter något större stöd bland sina landsmän i den svenska exilen. Den närstående föreningen DVV (Den Väntades Vänner - som alltså väntar på den tolfte imamens återkomst) har en Facebookgrupp. Där återfinns idag 96 medlemmar, varav många utomlands. Den mest namnkunnige i gruppen är islamisten Mohamed Omar. Administratörerna, som också återfinns bakom ovannämnda bloggar, heter Hossein Fartousi och Ehsan Majnun.

Den sistnämnde har förresten av en händelse träffat konstnären Lars Vilks.
De alternativ jag hade i tankarna var: att döda honom, att misshandla honom, att inte göra något alls eller att gå fram och prata med honom. De första två alternativen uteslöt jag då jag tänkte att om jag skulle göra något sådant skulle pressen på och förföljelsen av muslimer att öka markant och jag skulle vara ansvarig för detta. Dessutom har västvärlden mestadels sett våld, hot och aggressivitet från muslimer och den bilden ville jag inte stärka.

Att inte göra något var också uteslutet då det är min plikt som muslim att stå upp för sanning och rättvisa.

Så det enda som var kvar att göra var att gå fram och prata med honom.
Nyttoresonemanget om huruvida det vore lönsamt eller ej för den muslimska gruppen att döda Vilks ger inte precis några demokratipoäng, även om det är glädjande att man väljer samtalet före våldet. Så länge det är gynnsamt.