onsdag, april 09, 2014

Omar Bakri har islamistisk svensk brorson

En svensk medborgare har rest med extremisten Anjem Choudary till Libanon för att där demonstrera mot den rättsliga behandlingen av Sheikh Omar Bakri, som har starka band till al-Qaida. Det meddelar Magnus Ranstorp via Twitter.

Det är intressant, för att bara några få personer från Sverige kan knytas till Bakris och lärjungen Choudarys militanta rörelser. Det påstås till exempel att Guantanamosvensken Mehdi Ghezali var "student" hos Omar Bakri, vilket också julruschbombaren Taimour Abdulwahab uppges ha varit.

Anjem Choudarys hemsida säger att den svenske medborgaren är Bakris brorson och namnger honom som Mohamad Fostok Aboya3koub. Det finns en sådan person i svensk folkbokföring, född 1969 och bosatt i Borås. Han har framträtt i offentligheten i lokaltidningen, dels som exempel på en rättrogen fastande muslim, och dels med en debattartikel.

Debattartikeln, från den 21/12-10, handlar om terrorism. Mannens resonemang är rent islamistiskt, och förklarar terrorattacker som en given reaktion på svensk politik. Han skriver att "Den svenska regeringen är direkt ansvarig för händelsen som ägde rum i Stockholm."

"Förutom att islam förpliktar en muslim att etablera den islamiska staten var man än befinner sig, så tillåter islam att en muslim ska kunna försvara sitt liv, heder och egendom när man blir attackerad. Men startskottet eller huvudorsaken till att en person som Taimour deltar i sådana militära aktiviteter härrör från den verkliga situation som muslimerna befinner sig i. Detta trots att en muslim som lever utanför sitt land är förpliktad att leva i fred med sin omgivning. Den plikten har för många blivit diffus på grund av många faktorer: I synnerhet ockupationen av muslimska länder såsom Irak och Afghanistan, mördandet av hundratusentals män, kvinnor och barn och de amerikanska och brittiska soldaternas tortyr av muslimer med stöd av deras regeringar och andra länders regeringar. Förutom detta ska man ta upp förolämpandet av profeten Muhammed, som är älskad av 1,3 miljarder människor runt om i världen, många drakoniska lagar, den nästan dagliga demoniseringen av islam och muslimer i media och diskrimineringen och brutaliteten som begås av både polis och regeringar runtom i världen. Alla dessa faktorer är den perfekta blandningen som gör att sådana som Taimour frodas och förmås till sådana handlingar. Och det är precis det som vi upplevde i Stockholm lördagen den 11 december."
Av särskilt intresse är dock mannens kunya "Aboya3koub". Det har nämligen existerat en person med motsvarande namn i den svenska våldsbejakande islamistiska miljön. Användaren bakom aliasen "Abo Ya3koub" och "aboya3koub" var medarbetare i en av landets sällsynta våldsbejakande hemsidor: sajten islam-tawhid.se, som nu är nedstängd men som drevs av den välkända jihadisten Jiro Mehho, sedermera martyr i Syrien. Sajtens innehåll har analyserats av en statlig utredning om "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet". På Paltalk laborerade samma användarnamn med logotyper för namnet "Shariah4Sweden", en variant på Choudarys grupp Shariah4UK. Det är ingen vild gissning att det rör sig om samme man.

Om alla uppgifter stämmer visar det sig alltså att Sverige har djupare kontakter med Bakri och Choudary än vad som tidigare anats.

Det har annars varit förvånande att Anjem Choudary har besökt såväl Norge som Finland, men aldrig Sverige. En person från Sverige var dock med vid mötet i Norge: en ung man som kallar sig Abu Dujanah och som är nära släkt med familjen el Hassan i samma stad, en familj som genererat inte mindre än tre martyrer i det syriska inbördeskriget. Denne man kommer också från Borås. Det skulle kunna vara en slump, men det ser inte ut så.

måndag, april 07, 2014

Svensksomalier gripen i Kenya

En svensksomalier greps den 28 mars i staden Kapsowar i provinsen Rift Valley, Kenya, misstänkt för att ha rekryterat för al-Shabaab.

SVT:s Afrikakorrespondent Johan Ripås har haft en rad inslag om ärendet:
Svensk gripen i Kenya – misstänks ha rekryterat för al-Shabab
Terrormisstänkte svensken överlämnad till antiterrorenhet
Den gripne svensken i Kenya: ”Jag är oskyldig”

Uppdatering 10/4:

Rapport meddelar att mannen släpps, friad från alla misstankar:
Terrormisstänkt svensk-somalier friad

onsdag, mars 26, 2014

Den finska kontingenten i Syrien

Forskaren Juha Saarinen har kartlagt den mystifierande finska närvaron i Syrien, i artikeln The Finnish Foreign Fighter Contingent in Syria, publicerad i CTC Sentinel.

Ur introduktionen:

"The article finds that approximately 15 foreign fighters from Finland have joined the conflict in Syria as combatants, and that the broad appeal of the Syrian conflict, the growth of the radical Islamist scene in Finland and the relative ease of traveling to Syria are the main factors behind this mobilization. The majority of the Finnish fighters have reportedly joined jihadist groups, increasing the possibility that returning fighters will have a domestic impact. While the terrorist threat level in Finland may increase in the future as a result of the mobilization, a more immediate concern is that returning foreign fighters—and perhaps those still abroad—will seek to further expand the radical Islamist scene, strengthen the jihadist strand within it, and increase the connections between Finland’s own radical community and more developed ones abroad."
(Min egen artikel The Swedish Foreign Fighter Contingent in Syria från i somras.)

söndag, mars 16, 2014

Dansk martyr i Irak

Den Islamiska Staten i Irak och Syrien annonserade i dagarna att en man från Danmark har stupat i Irak. Mannen, som visas på bild klädd i uniform och med vapen, ska ha dött i strid för Islamiska Staten i staden Taji norr om Bagdad. Mannen identifieras enbart med sitt kunya Fateh Aldanimarky.

Fateh Aldanimarky, från Danmark, stupad i Taji i Irak
Mannen förekommer även i en arabiskspråkig propagandabild med närmare detaljer.


Uppdatering 17/3:

Danska Ekstrabladet skrev om honom redan den 2 mars.

fredag, februari 21, 2014

Finsk martyr i Syrien

Anhängare till Islamiska Staten i Irak och Syrien publicerade i förrgår budskapet att en man från Finland, kallad Abu Anas Finlandi, har dödats i strid mot Fria Syriska Armen.

Abu Anas Finlandi
Uppdatering 22/2:

Helsingin Sanomat.

Wiktorin: Fler än 200 svenskar krigar i Syrien

17 personer från Sverige har hittills rapporterats döda i Syrien. Säkerhetspolisens senaste bedömning är att minst 75 personer har rest dit för att strida. Det är siffror som antyder en mycket hög andel döda per stridande.

Överstelöjtnant Johan Wiktorin, redaktör för Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och säkerhet, har räknat på saken och menar att "SÄPO laggar efter rejält om Syrien":
"... Enligt inrikesministern bedömde de franska underrättelse- och säkerhetstjänsterna att 700 franska medborgare eller människor som lever i Frankrike slåss, har slagits eller är på väg för att slåss i Syrien. Antalet dödade franska medborgare uppges till 21, vilket ger andelen stupade 3-4 % (beroende på hur många som är på väg). Här räknar jag högt med 4 %.

Det slutar inte där, eftersom the Sundaytimes i helgen hade en liknande varning från brittiska myndigheter. Nu är tyvärr artikeln bakom betalvägg, så de flesta kan inte nå den. De viktigaste uppgifterna i artikeln som berör det här ämnet är att regeringens ministrar har blivit informerade att mer än 400 britter har åkt till Syrien och av dem har cirka 20 stupat. Detta ger en andel stupade kring 5 %.

Dessa andelar kan jämföras med de andelar som svenska underhållsberäkningar för sjukvårdstjänst som fanns förut, där storstrid för en brigad innebar förlustsiffror på 8 % med panoramat 1/5 döda, 3/5 sjukvård, 1/5 lättare skador utan sjukvård. Detta har ingen direkt relevans här, men tjänar som en påminnelse om att långt ifrån alla dör i strider.

Men vi har i de andra exemplen här ett ackumulerat intervall från 4 % (stupade franska medborgare) via 5 % (stupade britter) till 6 % (stupade i syriska krigsmakten). Om vi drar upp detta för att vara försiktiga ytterligare 2 %-andelar så skulle andelen stupade bland svenska medborgare vara som högst 8 %.

Med minst 17 döda enligt GT, så skulle det innebära mer än 210 deltagare från Sverige, vilket blir min konservativa bedömning. Med jämförelsetal från den syriska krigsmakten skulle antalet närma sig 300. Med franska andelar blir det 425. ..."
Man kan tänka sig invändningar mot Wiktorins resonemang.

En skulle kunna vara att Säpo:s 75 enbart inberäknar stridande man har identifierat, och inte har med några antaganden eller spekulationer om mörkertal. Säpo säger ju i princip att "vi vet att minst 75 personer är där", fast man mycket möjligt likaväl skulle ha kunna sagt att "våra beräkningar gör gällande att antalet stridande från Sverige uppgår till omkring 150". Det är möjligt att andra länders underrättelseorgan agerar på det senare sättet. Om det stämmer laggar Säpo inte efter, man talar bara om andra saker.

En annan invändning skulle kunna vara att Sverige har begåvats med ett par journalister och forskare som faktiskt följer utvecklingen i Syrien mer noga än i andra länder. Siffran 17 rapporterade döda skulle exempelvis inte ha existerat utan undertecknad, och mycket information skulle aldrig ha nått offentligheten utan Expressens Kassem Hamadé. Många forskare och journalister från andra länder vänder sig till mig i förhoppningen att jag har lika detaljerad information om deras länder (det har jag inte). Dödstalen i andra länder kan alltså vara underskattade.

Men det är mycket möjligt att Wiktorin har rätt. Jag har hört inifrån svenska myndigheter att antalet som faktiskt är på plats och krigar mycket väl kan vara dubbelt så högt som det givna talet.

Uppdatering:

Magnus Ranstorp: "En korrigering. Franska siffrorna är fel eftersom Hollande uppgav fel siffra - skulle vara 300-400 och inte 700. Men det kanske inte betyder något för tesens slutsats att betydlig fler är på plats från Sverige."

torsdag, februari 20, 2014

Moummous son fick öppet boende – rymde till jihad i Syrien

Sveriges mest ökände jihadist, al-Qaidas Mohamed Moummou, lämnade efter sig en mycket radikal son, som svenska myndigheter har försökt hindra från att åka ut till heligt krig (vilket jag har bloggat om). Som 16-åring omhändertogs sonen av sociala myndigheter i några månader då han enligt uppgift var på väg till jihad i Jemen. I oktober 2012 beslöt dock kammarrätten att ynglingen inte längre skulle bo på sluten institution. I november avvek han från sitt öppna boende. Idag berättar rikskriminalpolisen att Mohammed Moummous son, som för övrigt numera är myndig, har rest till jihad i Syrien.

Ur RPS rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål:
Människohandel för krigstjänst/nödläge. 

Våren 2012 inkom information om misstänkt människohandel för krigstjänst till Rikskriminalpolisen. Enligt informationen hade en 16-årig svensk ung pojke gripits utomlands i september 2011 då han reste in illegalt i ett land. Misstankar uppstod om att pojken och det sällskap han reste med sannolikt var på väg till ett grannland för att delta i en väpnad konflikt då de greps.

En kompletterande informationsinhämtning som genomfördes av Rikskriminalpolisens underrättelsesektion bekräftade att den unga pojken befann sig i en omskriven och välkänd radikal våldsfrämjande islamistisk miljö. Underrättelsearbetet inriktades dels mot att skapa ett underlag för inledande av en förundersökning om människohandel och dels för att skapa underlag för andra åtgärder i syfte att förmå den unga pojken att bryta kontakten med den aktuella miljön och därmed förhindra att han utnyttjas av densamma. Det framkom ganska snart indikationer på att pojken återigen var på väg att lämna Sverige för att delta i en väpnad konflikt utomlands och läget blev brådskande då information som inkom tydde på en nära förestående avresa. Med anledning av detta genomförde Rikskriminalpolisen med biträde av Polismyndigheten i Stockholms län i maj 2012 ett omhändertagande av pojken med stöd av polislagen, varefter han överlämnades till socialtjänsten som beslutade om ett omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Rikskriminalpolisen initierade samtidigt en förundersökning om misstänkt människohandel med pojken som målsägande. Misstankarna avsåg att han befann sig i en radikal och våldsfrämjande islamistisk miljö, och därigenom utsattes för påverkan och rekrytering för deltagande i en väpnad konflikt utomlands där han riskerade att mista livet. Förvaltningsrätten biföll socialtjänstens ansökan om vård med stöd av LVU och beslutade i juni 2012 om att målsäganden skulle beredas vård med stöd av 1, 2 och 3 §§ LVU. Beslutet grundades således både på att det förelåg omsorgsbrister och ett socialt nedbrytande beteende hos den omhändertagne.

I oktober 2012 beslutade kammarrätten om fortsatt vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Detta innebar att omhändertagandet fortsättningsvis endast baserades på omsorgsbrister och inte på den unges egna sociala nedbrytande beteende vilket fi ck till följd att pojken inte längre fick vårdas på en sluten institution (12 §) utan placerades på ett öppet boende. I början av november 2012 avvek pojken från vården.

Då pojken under hela sin uppväxt präglats av den aktuella miljön omkring honom bedömdes framgångsfaktorerna för en lagföring som begränsade och i november 2012 lades förundersökningen ner med motiveringen att det inte gick att bevisa vem eller vilka som hade begått gärningen. Med anledning av den information som sedermera inkom bedömde Rikskriminalpolisens underrättelsesektion det som bekräftat att den avvikne pojken lämnat Sverige och rest till Syrien för att delta i väpnade strider.

fredag, februari 14, 2014

Två krigare från Sverige döda i Syrien igår


Två jihadister från Sverige, en från Göteborg och en från Stockholm, ska ha stupat igår i Syrien. Det uppger Facebookkontot Ghuraba Syrien Syrien.

Göteborgaren kallade sig Alaa Lowlow på Facebook, där han hade åtminstone två konton (1, 2). Bakom användarnamnet dolde sig den svenske medborgaren Alaa Yasin, född i augusti 1990 av libanesiska invandrare till Sverige, och bosatt i Göteborgsförorten Bergsjön. Åtskilliga kondoleanser och dödsbud går att finna i Alaa Yasins nätverk sedan igår.

Namnet förekommer i belastningsregistret gällande ett inte så allvarligt narkotikabrott för fem år sedan. Yasin hade ingen inkomst, enligt de uppgifter som fanns tillgängliga i augusti när jag kollade med Skatteverket. Att döma av informationen på Facebook lär han ha varit i Syrien och krigat åtminstone sedan början av 2013, och kanske redan så tidigt som från augusti 2012.

Alaa Yasin, aka Alaa Lowlow, i januari 2013.
Vem den stupade stockholmaren är har ännu inte avslöjats.

De två döda igår gör att sammantaget 17 jihadister från Sverige har rapporterats döda i Syrien.

Uppdatering 15/2:

Göteborgaren ska ha använt "Abu Nooh" som kunya, alltså nom de guerre. Att döma av kommentarer från en annan jihadist i Syrien, Abu Yaqeen, ska han ha dött i strid med någon annan motståndsgrupp i Syrien:
"En av dem finaste broderna, ma Allaah Azza wa Jall Acceptera honom.
Ma Allaah Azza wa underlatta for mujahideen att slakta FSA och Ahrar Sham, dem kommer hamnas for alla broder dom dodat, in sha Allaah ta'ala."
Expressen/GT (som vanligt den alerte Kassem Hamadé) har gjort stor nyhet utifrån det jag avslöjade igår, vilken citerats av alla från TT till Ekot. Det händer aldrig mig...

Uppdatering 18/2:

I en kommentar från en FB-användare förekommer uppgifter om den stupade stockholmaren: "Ebu zubajr hette han. Jibril va hans riktiga namn från Etiopien". Även göteborgarens syster kommenterar i tråden att "jag är så otroligt glad & stolt över min bror Alaa att han fick uppnå det han ville med livet! Jag stöttade honom hela vägen även om det var jobbigt & tungt att acceptera! Han var en del utav mig, vi var jätte tajta & jag ber inshAllah Allah acceptera belönar & ger mitt hjärta de högsta i paradiset!"

Uppdatering 19/2:

Facebook-kontot Sollentunas Muslimer – som drivs av flera personer varav åtminstone två finns i Syrien – berättar att kontots ursprungliga upphovsman har stupat. Troligen rör det sig om samme man som ovan.

Uppdatering 20/2:

En kommentar på Ghuraba Syrien Syrien ger detaljer. "Brodern från Stockholm heter Abo Zubair, en fin broder som är mycket saknad och älskad av många, han åkte från sverige för mer än ett år sedan, han ville inget hellre än att strida fisabilillah och bli shahid, må Allah acceptera honom som shahid och skänka hans familj tålamod!"