tisdag, februari 17, 2004

George W Bush or Fidel Castro?

Det börjar bli en tradition nu, att tunga vänsterpartister får den försåtliga lilla frågan: George W Bush eller Fidel Castro?

Idag, i tv-programmet Korseld (som också går att se på nätet), i den digitala nyhetskanalen 24, var det Lars Ohlys tur. När Gudrun Schyman fick frågan i förra valrörelsen valde hon utan att tveka Fidel Castro. När America Vera Zavala fick frågan av Claes Elfsberg i 24 minuter i våras var valet lika enkelt: Fidel Castro. Elfsberg ställde då om frågan, dock med valet mellan Tony Blair och Fidel Castro. America valde åter Fidel. När valet slutligen stod mellan Fidel Castro och Göran Persson vägrade hon svara...

Lars Ohly valde också Fidel Castro före George W Bush. Men efter uttalad tvekan, föredrog dock Ohly Blair framför Castro.

"Med mycket stor tvekan Tony Blair."

"Av det, då, skälet att Tony Blair faktiskt är en del av det här internationella världsomspännande systemet som George Bush också tillhör."

Senare förtydligade Ohly:

"Tony Blair, han är en knähund i Bushs knä."

Inte heller Ohly begrep alltså frågan om valet mellan demokrati och diktatur. För Lars Ohly är uppenbarligen demokrati ett främmande begrepp. Det visades, med all önskvärd tydlighet, när frågorna handlade om EU.

"Europeiska unionen och den överstatlighet som utvecklas där hela tiden, den är motsatsen till demokrati."

Ohly är naturligtvis inte demokrat. Därför är det helt naturligt att den "demokrati" som Ohly verkar för inte tillåter enskilda att ha inflytande över sina ägodelar.

"...vi ska se till att ägandet, det privata ägandet, ges så liten makt som möjligt, av demokratiska skäl, för vi ska kunna välja dem som fattar de avgörande ekonomiska besluten."

Hur mycket vill då Lars förstatliga?

"En del, faktiskt."

Summary in English:
Lars Ohly, who probably will be elected party leader for Vänsterpartiet, the swedish Left Party, gave an interview today on his beliefs. "The EU is the opposite of democracy", he stated. Also, in a choice between George W Bush and Fidel Castro, he chose Castro. Without hesitation. While explaining his views on economics, he stated that "...we will take care that owners, private owners, are given as little influence as possible, out of democratic reasons, because we should be able to elect those who make the cruicial economic decisions."