söndag, maj 02, 2004

Take them to court now!

Den avskyvärda och förkastliga tortyren av fångar i Irak kan man bäst läsa om i New Yorker (tack, Blind Höna, för den länken).

Det höjs nu röster som jämför USA med Irak under Saddam Hussein. Skillnaden är uppenbar för alla utom kommunisterna, eftersom den handlar om fördelarna med demokrati. Denna gång blir tortyren offentligen uppvisad. Denna gång kommer de skyldiga att åtalas, dömas och straffas. Så är det inte i diktaturer.

Summary in English:
Read about the despicable torture of Iraqi prisoners in the New Yorker. Take them to the court! Now!