torsdag, maj 13, 2004

Två i topp

Några aktuella topplistor:

Knutbypastorns två guds bud
- Tänk på sabbaten så att du helgar den.
- Du skall inte stjäla.

Knutbypastorns åtta missade guds bud:
- Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.
- Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
- Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.
- Du skall icke dräpa.
- Du skall inte begå äktenskapsbrott.
- Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
- Du skall inte ha begär till din nästas hus.
- Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Ingmar Hedenius tre postulat:
- Det religionspsykologiska postulatet: Den religiösa tron innehåller till väsentlig del försanthållanden av metafysiska antaganden som vetenskapen varken kan verifiera eller falsifiera, till exempel påståenden om Guds existens eller själens odödlighet.
- Det språkteoretiska postulatet: Det är möjligt att meddela även icke-troende meningen i de religiösa påståendena. Vissa utsagor kan tolkas symboliskt istället för bokstavligt men språkbruket kan inte skilja sig för mycket från hur man använder språket i vardagslag.
- Det logiska postulatet: Två sanningar kan inte motsäga varandra. Av två motsägande satser kan högst en enda vara sann. Antingen är det sant att det regnar nu eller så är det sant att det inte regnar. Det kan inte båda regna och inte regna.