söndag, juli 18, 2004

Kortad preskription?

Brottsbalken, 35 kap.  Om bortfallande av påföljd

1 § Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom
1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,
3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,
Brottsbalken, 8 kap.  Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott
1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.
Dagens Nyheter, om Mehdi Ghezali
I början av 2000 anklagas Mehdi Ghezali för att ha stulit pengar i en spelautomat i Sverige. Men när polisen ska förhöra honom säger pappan att sonen har åkt till Algeriet för att göra sin militärtjänst och åtalet läggs ner.
Ekot, tidigare i veckan
Ingen förundersökning mot Ghezali.
Är det bara jag som inte får det att gå ihop?