torsdag, augusti 12, 2004

Folkligt motstånd my ass

Brian: Are you the Judean People's Front?
Reg: Fuck off.
Brian: What?
Reg: Judean People's Front. Bah! We're the People's Front of Judea. Judean People's front, caw.
Francis: Wankers.
Brian: Can I join your group?
Reg: No. Piss off.
Brian: I didn't want to sell this stuff. It's only a job. I hate the Romans as much as anybody.
PFJ: Sssh! Ssssh, sssh, sssh, ssssh.
Judith: Are you sure?
Brian: Oh. Dead sure... I hate the Romans already.
Reg: Listen. If you really wanted to join the PFJ, you'd have to really hate the Romans.
Brian: I do.
Reg: Oh yeah? How much?
Brian: A lot!
Reg: Right. You're in. Listen. The only people we hate more than the Romans are the fucking Judean People's Front
PFJ: Yeah!
Judith: Splitters!
Francis: And the Judean Popular Peoples Front.
PFJ: Oh yeah! Splitters.
Loretta: And the peoples Front of Judea.
PFJ: Splitters.
Reg: What?
Loretta: The Peoples front of Judea. Splitters.
Reg: We're the Peoples front of Judea.
Loretta: Oh. I thought we were the Popular Front.
Reg: Peoples Front! Bah!
Francis: Whatever happened to the Popular Front, Reg?
Reg: He's over there.
PFJ: SPLITTER!


Det är en svår sak, det där med folket. Man vet inte vad man ska tro. I dagarna sägs det nämligen att folket samlas i en avlägsen och avsomnad gammal bruksort i södra Bergslagen. Men jag har inte märkt nåt. Det står inget i tidningarna. Människor går omkring i normal omfattning på gatorna här i Stockholm. Det där folket - vilka är det som menas?

Folkmassorna samlas i all tysthetMotståndsfestival i Riddarhyttan.

Och i hela samhällsbygget finns starka reaktioner mot fallskärmsavtal, nedskärningar, miljöförstöring, överkonsumtion, privatiseringar, segregation, kvinnomisshandel, försämrade arbetsvillkor, lönedumpning, maktmissbruk.
Därför behöver vi en egen festival som tar dom reaktionerna på allvar.

Vi behöver ett alternativ till de kommersiella festivalerna som sätter folkbildningen och folkrörelserna i centrum.

Vi behöver en bred festival som når organiserad och oorganiserad publik. Vi behöver nå alla generationer och kulturer. Vi behöver en fest förankrad i historien som siktar mot framtiden. Vi behöver träffas och känna styrkan i att vara tillsammans och känna att vi är många som vill förändring, gemenskap och solidaritet. Därför gör vi Motståndsfestivalen på Korsväg Riddarhyttan, i Riddarhyttans Folkets Hus och Park tillsammans med alla organisationer som känner sig hemma i festivalens utgångspunkter.

Folkrörelserna i centrum. Ja, det står så på hemsidan.

Men sanningen är ju den att det inte finns några folkrörelser. Inte ibland dem som utger sig för att vara sådana i alla fall.

Några siffror:

IOGT-NTOs Juniorförbund: 20 805 medlemmar
Ung vänster: 13 055 medlemmar
Revolutionär Kommunistisk Ungdom: 1 167 medlemmar
Röda korsets ungdomsförbund: 3 837 medlemmar
Svenska Missionskyrkans Ungdom: 32 521 medlemmar
Sveriges Muslimska Scouter (jag skojar inte): 400 medlemmar
Fältbiologerna: 4 217 medlemmar

(siffrorna är hämtade från Ungdomsstyrelsen, och har legat till grund för bidragsutbetalning, härrörande från Svenska Spel ABs vinster)

Några andra siffror:

Lunarstorm, i åldern 12 - 24: 1 092 000 medlemmar
Ikea Family: cirka 1 100 000 medlemmar
SprayDate: 537 235 medlemmar
Online på SprayDate kl 21.04 ikväll: 2 153 medlemmar
Aktiva på Lunarstorm kl 20.47 ikväll: 27 136 medlemmar

Vilkas röster ska vi kalla folkliga?

Medlemmar i Attac (före raset som följde på gbgs-kravallerna): 4 619
Medlemmar i Skrivihop.nu (innan de lade ner): drygt 26 000