onsdag, augusti 04, 2004

Förenings-Sverige

Nybildade fångorganisationen Nationella förtroenderådet menar att det dåliga klimatet på anstalterna ligger bakom rymningsbenägenheten ibland svenska interner. Det framgick i en debattartikel i Dagens Nyheter i fredags.

Många röster höjs nu för hårdare bevakning och strängare åtgärder, vilket i praktiken betyder mer inhuman miljö på fängelserna. För långtidsdömda, som avtjänar fyra år eller mer, föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen särskilda villkor för verkställigheten. Sedan det uppmärksammade Malexanderfallet har antalet permissioner, bevakade såväl som obevakade, halverats. Vad man främst gjorde var att ta bort permissionerna för långtidsdömda. Trots detta är det fortfarande mindre än en procent som missköter sin permission.

De som rymde från Hall var intagna på isoleringsavdelningen och hade suttit där en längre tid. Att vara isolerad och inte få några lättnader under verkställigheten skapar desperata och förtvivlade människor, som inte ser någon väg ut från isoleringen.
De svåra förhållandena skapar desperata människor, ansåg förtroenderådet. Därför måste kriminalvården ändra fokus.

Målet måste i stället rimligtvis vara att skapa en förändring hos dem som dömts, inte att bryta ned människor psykiskt så att de begår desperata handlingar.
Nationella förtroenderådet menade vidare att fångvården borde inriktas på att förbereda internerna på livet utanför murarna.

Kriminalvården borde inriktas mer på frigivningsförberedelser som studier, behandling och yrkesinriktade utbildningar.
Idag har det klarnat varför behovet av förberedelser inför friheten var så bråskande. En av artikelförfattarna, Peter Bottany, dömd till tolv års fängelse för förberedelse till mord samt grovt narkotikabrott, och ordförande i Nationella Förtroenderådet, fritogs idag från Norrtäljeanstalten av män beväpnade med automatvapen. Det berättar Sydsvenska Dagbladet.

Förtroende var ordet.

Uppdatering:

Nationella förtroenderådet ansökte nyligen om att bli officiell remissinstans åt Kriminalvårdskommittén som 1 juni 2005 ska lämna förslag till ny kriminalvårdslag. Enligt en artikel i RFHLs tidskrift oberoende, där Ricard Nilsson i förtroenderådet intervjuas, så var kontakten god.

- De ställde sig positiva till det Nationella förtroenderådet som remissinstans till Kriminalvårdsstyrelsen, berättar han. Just nu har vi skrivit till Justitiedepartementet och berättat att vi vill bli remissinstans.