måndag, september 20, 2004

Mer motionsflod

Den här är inte dålig heller:

2004/05:kd543
Inför alkoholgräns på 0,2 promille för cyklister

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i trafikförordningen införa promillegräns för framförande av cykel.

Motivering
Idag är det inte straffbart enligt lag att cykla onykter.

/.../

Riksdagen har beslutat om en nollvision och då bör man kunna kräva att samma regler, med en alkoholgräns på 0,2 promille, ska gälla för alla trafikanter, oavsett om det är en motoriserad eller omotoricerad tvåhjuling.

Gunilla Tjernberg, (kd), vi vet var du bor.