fredag, oktober 01, 2004

Demokratin fungerar

Det finns många sätt att mäta hur solid vår demokrati är. Det finns statsvetare som spenderar sina liv med att mäta sånt som deltagande, förtroende, öppenhet och representativitet.

Just representativiteten är ett kärt barn hos dem som oroar sig över demokratins ofullkomlighet. Att det är för få samer i kammaren i förhållande till deras folkmängd. Att bara rika vita medelklassmän kan bli politiker.

Men jag oroar mig inte. Demokratin funkar fint här i Sverige.

Jag menar, vem bryr sig om representativiteten? Skulle det vara ett stort problem att våra tjugo tusen tjackpundare saknar en representant i riksdagen? Självfallet inte. Tjackpundarna kan bevisligen finna andra vägar att kontakta sina politiker. På NK, eller utanför Grand, exempelvis.

Vi har all anledning att vara nöjda. Det är inte helt lätt att skapa ett så öppet samhälle att vilken pundare som helst kan komma tillräckligt nära att träffa ett statsråd. I många länder med mer slutna samhällssystem skulle det vara helt omöjligt, rentav.

Nej, demokratin funkar fint. Och tvärt emot vad gnällvänstern påstår så kan faktiskt vem som helst bli politiker i Sverige. Detta demonstreras årligen i motionsfloden.

Min favoritmoderat genom tiderna är Marietta de Pourbaix-Lundin. För många är hon bara känd som kvinnan som förr årligen motionerade om att man borde låta hänga upp en svensk flagga bakom talarstolen i riksdagen (kanske är det en fråga hon kan lösa med vaktmästaren istället?). Men hon är mer än så. Marietta är också engagerad i djurskyddsfrågor. I år är hon mer entusiastisk än vanligt i ämnet. Hennes partikamrater har nog inte begripit hur radikal hon är – för då hade hon nog tystats. I år vill Marietta de Pourbaix-Lundin (man bara älskar namnet!) nämligen förbjuda all jakt och sportfiske.

2004/05:m1339 Avlivning av djur för nöjesändamål

/…/

Enligt min mening så är det inte acceptabelt att djur avlivas för nöjesändamål. Dödande av djur ska inte betraktas som ett nöje. En sådan syn på djur borde vara främmande i ett civiliserat samhälle som säger sig värna djurskyddet.

Jag anser att riksdagen skall ge regeringen sin mening tillkänna om att regeringen skyndsamt ska ta fram ett förslag om förbud mot att djur ska få avlivas för nöjesändamål.

Egenintresset ljuger aldrig, brukar cynikerna påstå. Därför kan det vara spännande att notera att moderaten Margareta Pålsson i kölvattnet efter omhändertagandet av Per Bill höjer en röst för vinpimplande riksdagsledamöters rättssäkerhet. Pålsson vill, när det blir hennes tur att omhändertas, ha rätt till det test som Bill nekades.

2004/05:m1371 Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

När staten brukar sitt våldsmonopol måste den göra så med rättssäkerhet och trygghet för medborgarna. Ändamålet får aldrig helga medlen och principen om att hellre fria än fälla i brist på bevis måste vara okränkbar. Trots detta finns det delar av svensk lagstiftning som åsidosätter dessa grundläggande principer.

/…/

Ett grundläggande krav som bör ställas på alla LOB-omhändertagningar är att den omhändertagne skall alkoholtestas om han eller hon såönskar. I fall då vederbörande är helt ur stånd att begära test bör rådande krav på läkarundersökning fylla en viktig funktion.

/…/

Det finns alltför många exempel på hur Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. missbrukats eller nyttjats mot personer som bort ges läkarvård eller enbart lämnats i fred. Lagen och dess användande bör därför ges en förutsättningslös översyn.

Värt att minnas i sammanhanget är ju också att även ungmoderaten i Uppsala Maths Larsson pläderat för alkotester i en debattartikel i Expressen. Hur mycket vinprovningar har moderaterna egentligen? Och varför blir jag aldrig bjuden?

Nu är det inte bara spriten som politikerna har problem med. Även speldjävulen tycks ha dykt upp i kammaren. Särskilt folkpartister, som ju är glädjedödare ända in i själen, irriterar sig över det myckna spelandet. Men det är inte det att folk spelar bort sina pengar som är förkastligt – det är spelandet i sig! Hur kan man annars förklara att inte mindre än fem folkpartiklar, med Anne-Marie Ekström i spetsen, vill förbjuda spel som inget kostar?

2004/05:fp611 Stoppa gratisspel på Internet

/…/

Det är då synnerligen alarmerande och även oetiskt att den som vill börja spela hos svenska spelbolag erbjuds som introduktionserbjudande att spela gratis för tio eller tjugofem kronor. Jag anser inte detta ansvarsfullt. Det är visserligen inga astronomiska summor men de är ändå tillräckligt intressanta för att locka många till att pröva på att spela på nätet. Lättheten att spela innebär att många som egentligen inte tänkt göra det börjar.

När man redan öppnat konto hos ett av spelbolagen får man dessutom kontinuerligt erbjudanden om att om man satsar en viss summa pengar, upp till 100 kronor, så får man lika mycket till att spela för. Det vill säga att satsar man 100 kronor får man ytterligare 100 kronor att spela för.

/…/

Det behövs en översyn av lagen så att spelbolagens möjligheter att göra erbjudanden som i princip innebär gratisspel enligt anförda exempel i motionen inte blir tillåtna.

Jan Ertsborn (fp), Anita Brodén (fp), Liselott Hagberg (fp), och Lars Tysklind (fp) undertecknade också.

Att folk jobbar för mycket är ju ett problem som socialdemokratin i princip redan löst. Detta hindrar inte socialdemokraterna Göran Persson (den andre, alltså) och Christin Hagberg att sätta in den sista stöten i kampen mot löneslaveriet. Namnet på motionen säger nästan allt.

2004/05:s21031 Nollvision på arbetsplatser

Kristdemokraterna presenterar en annan lösning i frågan om det myckna arbetet. Annelie Enochson (kd) vill stänga butikerna på söndagar.

2004/05:kd645 Affärstider och folkhälsa

Sedan affärstidslagen upphörde den 31 december 1971 har ett "laglöst" tillstånd inträffat eftersom butikerna har möjlighet att hålla öppet på vilka tider de önskar. En ny vana har utvecklats i det svenska samhället: att handla på söndagar.

/…/

Varken jag eller vårt parti är positiva till mer regler och lagar för näringslivet, men i detta fall skulle vi hjälpa småföretagare som inte klarar förändring på egen hand, ge de handelsanställda bättre villkor och samtidigt ge möjlighet för medborgarna att varva ner och ha tid att vara tillsammans. Styrde vi handeln till att ha öppet 6 dagar i veckan skulle detta ge billigare varor och bättre folkhälsa. Att människor behöver åtminstone en dag för återhämtning borde vara naturligt, speciellt idag när vi ser hur alltfler påverkas negativt av det uppdrivna tempot.

/…/

Kristdemokraten Annelie Enochson svämmar över av ideer. Till exempel vill hon återinföra slaveriet. Alla tonåringar ska tvingas jobba ett år i omsorgen. Som värnplikten, ungefär, fast med blöjor. Slaveri låter ju inte så bra, förstås. Enochson skriver solidaritet istället.

2004/05:kd640 Komplettering till värnplikt

/…/

En utveckling av värnpliktssystemet är på sin plats.

En möjlighet borde finnas att komplettera den allmänna värnplikten med ett solidaritetsår. Att välja att använda tiden mellan gymnasiet och yrkesliv/universitet för att hjälpa samhället med alla de extra händer som behövs till vård, skola och omsorg.

Med ett solidaritetsår skulle ingen gammal människa behöva se sommaren genom fönstret. Hemtjänsten skulle få fler händer till det allra nödvändigaste. Läxhjälpen på skolan skulle bli en självklarhet. Och en extra storebror eller storasyster skulle alltid finnas på dagis.

Ett solidaritetsår handlar om extra hjälp och medmänsklighet och inte ersättande av befintlig personal. Detta skulle också kunna ge våra ungdomar ovärderlig erfarenhet och kunskap inför vuxenlivet.

Vänsterpartiet har slutligen hittat en lösning på problemet med partiets krympande väljarbas. Att man blir dum i huvudet av att inte äta kött är ju väl känt. Om bara folk åt mindre kött så skulle alltså fler rösta med Vänsterpartiet. Enkel matematik. Därför motionerar inte mindre än sju vänsterpartister för minskad köttproduktion i Sverige.

2004/05:v203 Minskad köttkonsumtion

/…/

… sedan 1950 har världens totala produktion av kött femfaldigats. Det senaste decenniet har inte varit något undantag. Några framstående jordbruksforskare hävdade för några år sedan att den kraftigt ökande efterfrågan på animaliska produkter är den stora "revolutionen" inom jordbruksområdet.

I de länder där efterfrågan ökar starkast finns också en stor risk för att en allt större del av den skördade spannmålen kommer att användas till foder istället för direktkonsumtion. Denna trend kan gynna ett fåtal kapitalstarka, men knappast den största delen av befolkningen som inte kommer att ha råd att konsumera de dyra animaliska produkterna. Att minska köttkonsumtion i högkonsumerande länder är följaktligen också en fråga om internationell rättvisa - att man inte överskrider sitt givna miljöutrymme på bekostnad av andras utrymme.

Konsumtionen av kött skiljer sig också åt mellan länder av bl.a. kulturella och historiska skäl. Vi vill framförallt påverka köttkonsumtionen i de rika länder som har en mycket hög köttkonsumtion och där ökningen av köttkonsumtionen fortsätter, som t.ex. Sverige.

/…/

Sven-Erik Sjöstrand (v), Rossana Dinamarca (v), Owe Hellberg (v), Kjell-Erik Karlsson (v), Sten Lundström (v), Tasso Stafilidis (v) och Karin Thorborg (v) heter genierna som vill minska köttätandet.

En annan vänsterpartistisk motion, som egentligen är värd att uppmärksamma i en egen analys, innehåller förslaget att skriva in den omdiskuterade genusteorin i grundlagen.

2004/05:v672 Könsmaktsanalys av författningen

/…/

En del av den patriarkala maktutövningen utgår från en föreställning att alla ska behandlas lika. Individen länkas till det allmänna, det neutrala och det objektiva.

/…/

Så kan vi ju inte ha det.

Lyckligtvis är jag övertygad om att min gamla kompis Nisse kommer att smula sönder det här förslaget. Vilket i och för sig inte kommer att påverka Mats Einarsson (v), Rossana Dinamarca (v), Siv Holma (v), Rolf Olsson (v), Peter Pedersen (v), Per Rosengren (v), Tasso Stafilidis (v), och Alice Åström (v), men i vilket fall utgöra god läsning.

Åter till viktigheterna.

Moderaten Krister Hammarbergh tar upp den angelägna frågan om ortsnamn på de statliga isbrytarna.

2004/05:m1388 Ortsnamn på statsisbrytarna

Sedan sommaren 2003 har de svenska statsisbrytarna sin sommarförtöjningsplats vid LKAB:s gamla malmhamn i Luleå. Det innebär att isbrytarna har Luleå som hemmahamn, eftersom de opererar efter olika delar av kusten vintertid.

Varje fartyg har ett ortsnamn i aktern, i isbrytarnas fall står det Norrköping, en ort som isbrytarna sällan eller aldrig har orsak att besöka. Anledningen är att det är Sjöfartsverket som står som ägare till isbrytarna. Eftersom ägarens hemvist i detta fall är Norrköping så blir det också isbrytarnas ortsbeteckning.

Det är svårt att motivera varför det skulle vara nödvändigt att ange ett annat ortsnamn på isbrytarna än de orter som de är stationerade på eller verkar vid. Identifieringen av fartygen skulle inte försvåras. Något tvivelsmål om ägarförhållande skulle knappast heller uppstå.

Varför den nuvarande ordningen råder är däremot svårare att förklara.

Ortsnamnen på isbrytarna bör därför ändras till att gälla den ort där de har sin sommarförtöjningsplats.

Äntligen kan vi alltså få en lösning på isbrytarproblemet.

Räcker min argumentation?

Ni ser ju själva!

Vem som helst kan bli politiker!