lördag, oktober 14, 2006

Miljöpartiet och räntan

Om varför Muhammad Yunus och Grameen Bank vann Nobels fredspris, i Dagens Nyheter:

Banken tar ränta på lånen och det handlar om kommersiell verksamhet, inte välgörenhet. Däremot krävs ingen säkerhet av låntagarna, utan systemet bygger på tillit.

På grund av att kvinnor har visat sig vara duktigare på att verkligen investera sina pengar i konstruktiv verksamhet lånar banken nästan uteslutande ut pengar till kvinnor – 97 procent av Grameens låntagare är kvinnor. De organiseras i låneklubbar, där man hjälper och stöttar varandra.

Hur viktigt det är för kvinnor att vara ekonomiskt oberoende för att kunna hävda sina rättigheter har samtidigt blivit uppenbart för många – inte bara i Bangladesh, och inte bara vad gäller kampen mot fattigdom.

– Krediterna stärker kvinnors självständighet, särskilt på landsbygden, och gör det lättare för dem att ta egna beslut, säger Giulia Ferrari, som forskar för London School of Economics om mikrokrediters betydelse i kampen mot hiv och aids på landsbygden i Sydafrika.

– Det faktum att kvinnor ofta inte är ekonomiskt oberoende tvingar dem att använda sina kroppar som handelsvara, och det utsätter dem för större risk att till exempel smittas med hiv, påpekar hon.
Ur Miljöpartiets partiprogram:
Vårt långsiktiga mål är en ekonomi utan ränta.