torsdag, november 02, 2006

Avslå!

Nu har riksdagskansliet äntligen fått fart på sajten igen, och börjat publicera de 2419 motioner som lämnats in under allmänna motionstiden. Normalt brukar detta vara en högtidsstund, då politikerna i motionerna ofta visar sina genuina intressen, vilket Johan Ingerö skrev bra om häromdagen. Så jag ska sätta mig och läsa lite nu. Det finns säkert komiska bitar, såsom att den sällsynt vinintresserade Per Bill (m) återkommit inom alkoholpolitiken och nu drar en lans för gårdsförsäljning av öl, eller de sedvanliga inläggen från stråltanterna, eller de reaktionära kraven på pornografiförbud.

Men jag ska börja med något mer allvarligt.

Susanne Eberstein (s) och Hans Stenberg (s) föreslår en mycket allvarlig inskränkning i meddelarfriheten, som skulle få som konsekvens inte bara att kriminaljournalistiken i Sverige kraftigt skulle försämras, men även allvarligare att medborgarnas insyn i rättsväsendet drastiskt skulle drabbas - och därmed rättsäkerheten.

Eberstein och Stenberg föreslår totalt förbud att läcka uppgifter ur pågående förundersökning.

Givet det allmänna opinionsläget i landet, där pressfriheten ständigt hotas av små naggande inskränkningar, är det tyvärr inte osannolikt att detta förslag behandlas med oroväckande seriositet.

Det är viktigt att vi försvarar våra friheter.

Avslå motionen!

Uppdatering:

Redaktör Richard Slätt exemplifierar utmärkt varför detta förslag måste stoppas.