torsdag, november 02, 2006

Pantat

Den här motionen är inte dum:

Pant på cigarettfimpar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda införandet av ett pantsystem för cigarettfimpar.

Motivering

Vi vill alla ha en snygg och städad omgivning. Men i många av våra samhällen har det börjat drälla av cigarettfimpar på gator och torg. Cigarrettrökarna verkar ha fått allt svårare att hitta papperskorgarna sedan rökstoppet på krogarna infördes.

Ett enkelt och effektivt sätt att få bort fimparna från gator och torg vore att införa ett pantsystem för fimpar. Detta skulle i första hand uppmuntra rökarna att ta ansvar för sina fimpar och lämna tillbaka dom till framtida insamlingsstationer, men även andra personer skulle få ett incitament till att hålla våra gator och torg rena från fimpar. Att ett sådant system även skulle höja priset på cigaretter skulle dessutom bidra till en ökad folkhälsa genom att färre får råd att röka.

Resultatet skulle bli renare och mera välstädade gator och torg i våra samhällen samt friskare människor. Och vem vill inte ha det?!

Stockholm den 31 oktober 2006


Mats Pertoft (mp)
Enkelt och effektivt, sa Bull.