torsdag, november 02, 2006

Tankepaus

Tankepaus kallas det där som EU håller på med nu när det visat sig att medborgarna inte ville ha någon konstitution. Man undrar hur många som tagit sån där paus.

Uppmärksammade moderata prinsessan Walburga Maria Helene Elisabeth Franziska Habsburg Douglas, född von Habsburg-Lothringen, tycker i alla fall att vi ska ha EU-flaggan på alla offentliga byggnader.

Europaflaggan

Förslag till Riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Europaflaggan skall användas på alla offentliga byggnader och i riksdagens plenisal jämte den Svenska flaggan.

Motivering

Sverige är sedan mer än 10 år medlem i den Europeiska Unionen. En flagga är alltid en symbol för samhörighet och skall utnyttjas för att göra gemenskapen mer levande. I Sverige finns det även idag alltför många som är ointresserade i Europafrågan och därmed inte känner sig delaktiga. Symboler är viktiga för att tilltala känslor och symboler som flaggor behövs för att uppmärksamma delaktigheten på ett visuellt sätt. Vi anser därför att den Europeiska flaggan med de 12 stjärnorna på blå grund – jämte den Svenska flaggan - skall användas oftare i offentliga sammanhang, som t.ex. i riksdagens plenisal, på riksdagens byggnader, departementsbyggnader, men också framför kommun- och landstingshus i hela Sverige.

Stockholm den 31 oktober 2006


Walburga Habsburg Douglas (m)
Sa jag att hon en gång varit med i Paneuropa Jugend? Fortfarande på marsch, uppenbarligen.

Skämt åsido, jag gillar hängivna européer, men betvivlar att ett skeptiskt folk omvänds av tvång.