söndag, november 19, 2006

Valets stora kommunikatör

Jag missade den här texten när den kom för några dagar sedan, men vill ge andra chansen att läsa något om hur viktig kommunikationen är för ett parti. Realtid har intervjuat Michael Storåkers, vars reklambyrå skötte Moderaternas kampanj. Några stycken:

Det var byrån Storåkers McCann som utformade moderaternas kampanj, och Michael Storåkers, som är firmans ordföramde, var den på byrån som hade det direkta ansvaret för kampanjen.

– Det var moderaterna själva som hade satt etiketten ”nya” på partiet, och vårt uppdrag blev att förmedla förändringen till väljarna, säger Michael Storåkers, som påpekar att det emellertid var de på reklambyrån som kom upp med att beteckna moderaterna som det nya arbetarpartiet.

– Det var ju det partiet som fokuserade mest på jobb, förklarar han.

Med tanke på valresultatet så kan man väl säga att ni lyckades?

– Vi gjorde ett bra jobb. Det var stimulerande och kul. Och det tror jag de flesta på byrån kände, även de som inte är moderater, säger Storåkers, som inte tillhör den sistnämnda kategorin. För ett antal år sedan arbetade han själv aktivt inom moderaterna.

Men det var inte därför jobbet gick till just Storåkers McCann, utan byrån fick jobbet på sedvanligt sätt.

– De gjorde en utvärdering av ett antal byråer. Vi var en av dem, och vi fick jobbet, säger Storåkers.

Var ligger de största skillnaderna i att marknadsföra ett politiskt parti och att marknadsföra en produkt?

– När det gäller ett politisk parti så är det kommunikationen budskapen som är själva kärnprodukten. Dessutom är kunden, i det här fallet moderaterna, betydligt mer involverad i kampanjen än när det gäller en vanlig produkt. Vi arbetade kontinuerligt tillsammans med moderaternas kampanjstab.

Chefen för kampanjen på den moderata sidan var Per Schlingman, som i dag är partiets nye partisekreterare.

Så ni hade inte fria tyglar när ni utformade kampanjen?

– Snarare var det ett tätt och nära samarbete mellan oss och partiet. De visste vad de ville. Vårt uppdrag var som sagt att kommunicera förändringen i partiet.

Storåkers McCann arbetade egentligen med två parallella kampanjer under valrörelsen; en för moderaterna specifikt och en för den borgerliga alliansen.

– Man kan säga att vårt jobb gick ut på att väljarna först skulle välja alliansen, och sedan rösta på moderaterna, säger Storåkers.

Uppmärksammade blev deras helsidesannonser för alliansen, där syftet var att jämföra alliansens samstämmighet med den socialistiska sidans (påstådda) brist på samstämmighet. Uppmärksammade blev också deras ”jobbsökaraffischer” för moderaterna.
Förresten. När jag i tonåren sprang ihop med Storåkers på somrarna i Hjortnäs var det slående vilken framgångsrik typ han var. Han kunde fan inte köpa en lott utan att vinna chokladasken. Brudar som var flera år äldre än han blev kära i honom. Hela tiden. Som Alexander Lukas, eller nåt.

Men jag är inte bitter.

(via Researcher)