lördag, december 16, 2006

Aftonbladet skrev om moskén i Brandbergen

FNs terroriststämpling av Mohamed Moummou har ifrågasatts därför att konkreta bevis om terroristkopplingar inte presenterats. Men FNs och USAs tystnad i bevisfrågan behöver naturligtvis inte betyda att bevisning saknas. Delar av den har till och med varit omskrivna i pressen.

Det kan tyckas märkligt att svenska medier idag väljer att inte koppla samman sina tidigare skriverier med den senaste veckans händelseutveckling. För det har faktiskt skrivits om de omtalade extremisterna under senare år. Aftonbladets reporter Claes Petersson besökte för ett och ett halvt år sedan vad det amerikanska finansdepartementet beskriver som en extremistgrupp centrerad kring moskén i Brandbergen, i samband med en intervju med terrorismkännaren Evan Kohlmann. I samma artikel publicerade tidningen utdrag ur en skrift av Ayman al-Zawahiri, Usama Bin Ladins närmaste man, som spridits därifrån.

Ur Claes Peterssons artikel i Aftonbladet (13/7-05):

Terroristexperten Evan Kohlmann är en fristående rådgivare åt FBI och amerikanska justitiedepartementet.

Han säger att Sverige länge varit en tillflyktsort för terrorister.

Gruppernas kommandon i Sverige fungerar som propagandaspridare, finansiella kontor och i viss mån rekryteringsbaser.

– Terrorismen i Sverige är tystlåten, folk märker det inte. Men både Stockholm och Köpenhamn har länge varit viktiga terrorbaser. Stockholm är en av de allra viktigaste baserna för GIA och GSPC.

När Paris tunnelbana bombades 1995 finansierades attacken från Stockholm.

– Pengarna överfördes från personer i Stockholm till GIA.

Aftonbladet kan i dag också publicera ett dokument – en handbok för självmordsbombare. Dokumentet har hittats på en av GIA:s hemliga internetsajter.

– Den har en direkt koppling till Sverige, säger Kohlmann.

Texten är handskriven och undertecknad av Ayman al-Zawahiri, Usama bin Ladins mäktige andreman i al-Qaida.

På framsidan av dokumentet finns en adress och uppgiften om vem som gett ut dokumentet – en svensk förening i en Stockholmsförort.

Aftonbladets besökte i går adressen.

Ingen öppnar när vi knackar på lägenhetsdörren – men sedan kommer en man i 30-årsåldern ut från en altandörr.

Han har rakad skalle och bär en klädsel som påminner om ett nattlinne. Bakom honom, genom fönstret, ser vi flera män med samma kläder och snaggade huvuden.

– Vad vill ni? säger mannen på tyska.

Det finns en tydlig koppling mellan den här lokalen och terrororganisationen GIA – hur ställer du dig till det?

Mannen stirrar bistert i marken och försvinner utan ett ord in i lägenheten. Inne från rummet hörs ett dovt samtal och mannen kommer ut igen.

– Vi vill inte kommentera det nu, säger han och går in igen.

Gardinerna dras för, fönstret stängs.
Utdrag ur Ayman al-Zawahiris skrift:
"Det är tillåtet att bomba de otrogna även om muslimer eller andra människor som inte förtjänar det skulle bli dödade."

"Jag hyllar de två kämparna som utförde bombningen. De är exempel på den nya ungdomen."

"Detta gäller också alla arabiska regeringar som har skrivit under FN-resolutioner som motsäger islams grundsatser."

"Det är viktigare att bekämpa fiendens femtekolonnare i de muslimska länderna än att bekämpa fienden. Särskilt som dessa regeringar är de ivrigaste att fängsla, tortera och döda de muslimska kämparna."

"Det finns många historiska händelser i islams historia som liknar självmordsoperationerna. Sådana handlingar är inte bara tillåtna – de krävs i kampen mot de otrogna och dem som samarbetar med dem. De som genomför sådana aktioner kommer att möta sin skapare och leva ett evigt liv i paradiset."

"De som allierat sig med de otrogna eller med fienden kommer att gå samma öde till mötes som de som arbetar för den egyptiska regeringen, de som arbetade på ambassaden, diplomaterna eller vakterna."

"Att begå självmord är inte samma sak som att delta i en självmordsoperation."
Frågan jag ställer mig är varför kvällstidningen inte upprepar denna bedrift nu när ämnet är så aktuellt.