torsdag, december 07, 2006

Börsvalpar

Noterar i förbigående att facket räddat ekonomin i år tack vare miljardklipp på börsen.

Veckans Affärer:

De svenska fackförbunden har urstarka balansräkningar. Men den löpande verksamheten går just nu knackigt och det är inte konstigt att de är rädda för ytterligare medlemstapp i efterdyningarna av a-kassereformen.

Veckans Affärer har gått igenom de 23 största LO- och TCO-förbundens siffror för 2005, en gräns har dragits vid 15 000 medlemmar i undersökningen. Som framgår av tabellen härintill har förbunden överlag ett stort eget kapital. En majoritet väljer att särredovisa hur stor del av tillgångarna som kan användas vid eventuella konflikter, de så kallade konfliktfonderna. De ingår i sådana fall i det egna kapitalet.

Trenden på resultatsidan har däremot varit vikande i flera år.

Intäkterna ökade visserligen 2005 jämfört med året innan, men det räcker inte. Sammantaget redovisar de största förbunden en förlust för rörelserna på drygt 350 miljoner kronor i fjol.

I samtliga förbund räddas det mer än väl upp av ett starkt finansnetto, vilket beror på den starka börsen och fjolårets stora utdelningar. Det finansiella överskottet för förbunden i undersökningen landar på nära 2 miljarder kronor.
Hur var det nu Billy Bragg sjöng?
Which side are you on, boys, which side are you on?
Which side are you on, boys, which side are you on?