fredag, januari 26, 2007

Bektasevic ville grunda Al Qaida Nordeuropa

Svenske terroristen Mirsad "Maximus" Bektasevic var i färd med att starta en Al Qaida-cell, tillsammans med de danskar som står under åtal för terroristbrott och britten Younis Tsouli, mer känd som Al Qaidas webmaster. Det framkom i förhandlingarna idag i det så kallade Glostrup-målet, berättar tidningen Politiken.

Al Qaida Nordeuropas manifest, som återfanns på Bektasevics dator, innehöll slagord som "Bekämpa de otrogna, för de har ingen tro" och "Spräng dem var än de befinner sig".

På årsdagen for terrorangrebene mod World Trade Center og Pentagon lagde Tsouli et manifest for al-Qaeda Nordeuropa ud på en af de ekstremistiske hjemmesider, han var med til at drive.

Tsouli var under sit dæknavn, Irhabi 007, en central figur i kommunikationen mellem islamister og sympatisører verden over. Han spredte propaganda og bombeopskrifter via sit net af websider.

Og en af de ting, han lagde ud, var ifølge anklagemyndigheden forfattet af den gruppe unge mænd, der nu sidder tiltalt for at støtte de terrorforberedelser, deres venner i Sarajevo tilsyneladende skulle gennemføre.

Britisk politi fandt beviser på kontakten mellem den ene af de tiltalte, ABA, og Irhabi 007 på den britiske webmasters computer. Og samtidig viste efterforskningen af sagen mod Irhabi 007, at hans sidste opkald inden han blev pågrebet, gik til Maximus i Sarajevo. Maximus og dansk-tyrkiske AC er siden blevet dømt for terrorforberedelser i Sarajevo.

På Maximus' computer lå manifestet til det, der blev kaldt al-Qaeda Nordeuropa med opråb som 'Bekæmp de vantro folk, for de har ingen tro', 'Spræng dem, uanset hvor de er' og 'Muslimernes forspildte blod skal ikke gå tabt'.
Uppdatering:

Kommunikén som spreds den 11 september har översatts till engelska tidigare av Evan Kohlmann (pdf), som underströk att den publicerats av samma källa som vid tiden användes av Al Qaida-ledaren i Irak, Abu Musab al-Zarkawi.
Ett uttalande från Al Qaidas Jihad-kommitté i Norra Europa

I Allahs, den högst barmhärtiges och ärofylldes, namn:

Hylla Allah som bringar seger åt islam... och skicka böner till hans profet Muhammed, hans familj och anhängare. Den allsmäktige Allah var den som legitimerade det heliga kriget för oss... i syfte att lyfta förtryck och orättvisor från alla våra utsatta muslimska bröders ryggar - dessa vars länder tagits med våld och dessa vars heder vanärats, vilket är ett faktum som vem som helst med en gnutta intellektuell kapacitet kan se och bevittna. Vi betraktar hur heliga platser, tillgångar och naturresurser som tillhör den islamiska nationen stjäls och tas med våld av arga otrogna och deras anhängare i de hedniska regimerna. Dessutom har de dödat, fängslat, torterat och vanhedrat våra muslimska bröder och systrar. Därför förklarar vi i Al Qaida i Norra Europa att det muslimska blod som förspillts, och som fortfarande förspills, inte ska ha spillts förgäves, och vi svär vid den allsmäktige Allah att vi ska offra våra själar och våra döda kroppar för denna religion, för att kunna föra mujahedin-baneret, och att föreviga muslimska själar på samma sätt som våra bröder i Storbritannien gjort nyligen. Allah akhbar, och äran går till Allah, hans profet och våra heliga krigare.

Al Qaidas kommitté i Norra Europa, 11 september 2005, 08:46.
(min övers fr eng)
Uppdatering 2:

Åter visas internets betydelse för Al Qaida. Svenske terrorismforskaren Magnus Ranstorp har skrivit en intressant essä just om detta, som nyligen publicerats i pdf-format på FOIs webbplats:

The Virtual Sanctuary of Al-Qaeda