måndag, januari 01, 2007

Bellevues islamister

Göteborgs-Posten har förtjänstfullt beskrivit det stöd till Islamiska Domstolarnas Förbund i Somalia som kommer från Bellevue-moskén, i en intervju med en svensksomalisk vänsterpolitiker:

- Känslorna är väldigt spända just nu, säger Abdi Aziiz Geraare, som har kontakt med båda lägren.

I Göteborg har en grupp somaliska kvinnor diskuterat att ordna en manifestation för ett slut på krigandet. De planerna är nedlagda, av oro för att det skulle leda till bråk. Geraare tycker det var klokt.

- Det är bra så länge det inte är några demonstrationer här, för det ökar spänningarna ännu mer.

Geraare har bott 20 år i Sverige, lever med fru och fyra barn i Gårdsten, har arbetat som tolk och är aktiv i svensk lokalpolitik. Han beskriver sig själv som neutral men gör ingen hemlighet av sitt stöd för den somaliska interimsregeringen.

- Jag är muslim men jag är ingen fundamentalist.

Geraare vänder sig mot talet, som han hör också här i Göteborg, att man måste stödja islamistsidan (Islamska domstolarnas råd, UIC) om man är muslim.

- De fick folkets stöd när de i somras intog Mogadishu, gjorde upp med krigsherrarna och återställde ordningen. Men sedan började de bete sig som talibaner, de piskade och förtryckte människor.

I Geraares islam är rättvisa, frihet, fred och demokrati viktiga begrepp. Som troende muslim missar han inte en fredagsbön i moskén, även om han ofta inte håller med om den politiska förkunnelse som samtidigt predikas.

- Eftersom jag måste gå dit för att be är jag tvungen att lyssna fast jag inte håller med. Budskapet ligger ofta nära islamistsidan. Det är en väldigt stor åsiktsskillnad mellan dem och mig.

Med detta syftar han både på vad som sägs i Göteborgs största moské, Bellevue-moskén där han senast var för fyra veckor sedan, och i Römosseskolans moské där han var i fredags.

Enligt Geraare pågår pengainsamlingar i Göteborg till islamistsidan i Somalia.
- Det sker inte bara i Bellevue-moskén utan också i flera somaliska föreningar.
Till dem ger han inga bidrag.
Glädjande att se en vänsterpartist som inte omedelbart stöttar islamisterna idag. De börjar bli sällsynta.