tisdag, januari 09, 2007

Bodströms drömmar

Jag missade helt Thomas Bodströms utflippade erkännanden i Dagens Nyheter på julafton. Där visade det sig att Bodström drömmer ihop sin politik.

...jag kommer ihåg mina drömmar och det är mycket färg och händelser och fart, berättar Thomas Bodström, som nu är ordförande i riksdagens justitieutskott.

Han ser drömmarna som en mätare på hur han mår och som ett sätt att frigöra sina tankar från blockeringar.

- Det finns personer som tror på astrologi. Det gör inte jag. Men jag tror på drömmar. Vi har alla våra blockeringar som gör att vi inte kommer fram till saker och ting i vårt vakna tillstånd. Men när censuren försvinner på natten, så kan man slutföra sina tankar.

Thomas Bodström berättar att han till och med drömt hur lagförslag ska utformas.

- Ett exempel var lagen om besöksförbud i det gemensamma hemmet. Jag blev i det närmaste idiotförklarad för min idé och det var kompakt motstånd från tjänstemännen på justitiedepartementet. Jag drömde väldigt mycket om det. Till slut kom jag på hur lagen skulle kunna konstrueras i en dröm. Och så blev det.

Han har också drömt ihop socialdemokratiska utspel mot den nya regeringen och när han var advokat drömde han frågor han skulle ställa i rätten.
Vilket förklarar en del.