onsdag, januari 31, 2007

USA: svenska pass vid misstänkt terrorfäste

Utrikesminister Carl Bildt har skaffat en ny blogg, Alla Dessa Dagar, där jag fastnar för hans inlägg om fängslade och dödade svenska medborgare i Somalia. Med viss besvikelse över att inga medier tycks intressera sig för sakfrågor citerar han sig själv ur en riksdagsdebatt som hölls på tisdagen. Och det han sade har faktiskt nyhetsvärde. Stort nyhetsvärde.

Vi har på olika kanaler nåtts av olika informationer som tyder på att svenska medborgare varit inblandade i strider eller t o m dödats i Somalia.

Låt mig mot bakgrund av detta säga följande.

Vårt avståndstagande från terrorism och all verksamhet med anknytning till terrorism är entydigt.

Utan att på något sätt ta ställning till vad som hänt eller inte hänt i dessa fall – om det vet vi alldeles för lite – vill jag med visst eftertryck säga att svenskt medborgarskap inte ger någon frisedel till att delta i eller planera terroristiska handlingar i andra delar av världen.

Det vi faktiskt vet om svenska medborgare som dödats, fängslats eller varit inblandade i strider är dessvärre mycket lite. Och därför har vi på alla de sätt vi kan sökt information.

Vi har varit i kontakt med etiopiska, kenyanska, somaliska och amerikanska myndigheter. Vi har ställt konkreta frågor om konkreta fall.

Enligt uppgifter vi fått från USA har två svenska pass upphittats av etiopiska trupper i anslutning till den plats som attackerades av USA för någon månad sedan, men vi har inte fått den bekräftelse eller ytterligare information som vi efterlyst inte minst från de etiopiska myndigheterna.

Enligt uppgift från en talesman från den somaliska övergångsregeringen har svenska medborgare dödats i strider. Enligt dessa uppgifter har de varit stridande på den islamistiska sidan. Men vi saknar möjligheter att verifiera det som sagts.
Jag upprepar: svenska pass ska ha hittats på platsen där USA gjorde sitt första flygangrepp - en räd som motiverades med att man hade mycket starka indicier om att en Al Qaida-cell befann sig där.

Jag har tidigare skrivit att USA med sitt flyganfall försökte döda bland andra Abu Talha al Sudani, en Al Qaida-medlem med tydlig koppling till Sverige. Abu Talha samarbetade med gitmo-fången Gouled Hassan Dourad, som ju ska ha bott i Sverige på 90-talet.

Att flera svenskar skulle kunna vara inblandade på den nivån är en sensationell nyhet.

(Bildts blogg hittad via Politikerbloggen)

Uppdatering:

Expressen följer upp, ett dygn senare...
- Två pass har hittats av etiopiska trupper och ska ha överlämnats till USA, uppger André Mkandawire på UD:s pressavdelning för Expressen.se.

Enligt uppgift ska passen ha funnits på någon av de platser i Somalia som bombades av amerikanska styrkor i början av januari. Syftet med bombningarna var att komma åt flera högt uppsatta terrorledare som skulle befinna sig där.

Men vad fyndet av passen betyder kan UD inte uttala sig om.

- Vi vet inte ens hur många svenskar som har befunnit sig i landet. Eftersom vi inte har någon ambassad där har vi ingen kontroll alls. Vi har länge uppmanat alla svenskar att lämna landet, säger André Mkandawire.

Nu jobbar UD vidare på att ta reda på vad som har hänt.

- USA har lovat att återkomma. De efterlyser bland annat information från de etiopiska myndigheterna.
Uppdatering 2:

Ekot fyller i att UD nu kan berätta att passen tillhör två män, varav den enes familj underrättats.
De svenska passen, som tillhör två män, ska nu vara i händerna på den etiopiska armén som hittade dem.

– I det ena fallet har man kunnat hitta anhöriga i Sverige och underrättat dem. I det andra fallet har man inte kunnat hitta någon anhörig i Sverige.

Ni tolkar inte de här uppgifterna om de upphittade passen som en bekräftelse på att svenskar har deltagit i striderna?

– Läget är fortfarande så att vi inte har några bekräftade uppgifter på om svenskar ska ha gripits eller dödats i Somalia. Alla uppgifter är fortfarande väldigt osäkra och vi arbetar naturligtvis på att försöka få fram fakta, säger Nina Ersmann på UD.