måndag, februari 05, 2007

Allmännyttan diskriminerar värst

Hyresgästföreningen uppmärksammar att människor med utländska namn har svårare att få bostad. Det är ett bra journalistiskt jobb som följaktligen citeras rikligt i pressen idag.

Man får dock läsa själva rapporten (pdf) för att förstå att det är så kallat allmännyttiga företag som är värst.

I undersökningen ingår 55 kommunala bostadsföretag. Av dessa är 40 procent (22 av 55) misstänkta för diskriminering. Antalet misstänkta för extra tydlig diskriminering är 15 procent (8 av 56). Att 40 procent av de allmännyttiga bostadsföretagen i undersökningen misstänks ha en diskriminerande struktur är allvarligt. Att det samtidigt är 15 procent som är misstänkta fär så tydlig diskriminering att de med ”svenskt” namn blir erbjudna lägenhet, men inte de med ”utländskt” namn är mycket allvarligt.
Privata värdar är inte mycket bättre (34% resp 12% misstänkta), men skillnaden är uppenbar. Undrar varför det inte nämns i Hyresgästföreningens artikel?

Uppdatering:

Skillnaden mellan privata och kommunala bolag är inte statistiskt signifikant, förklarar min privata korrekturläsare i kommentarsfältet. Vilket gör att mitt ord "uppenbar" ovan är helt åt skogen.

Det är detta vi menar är bloggosfärens främsta egenskap. Ogina besserwissers får möjlighet att sabba kreativ opininsbildning. Well, well.