torsdag, mars 22, 2007

Palmes linje grogrund för terror

En vanligt förekommande myt säger att repression skapar terrorism. Att hårda tag bara resulterar i hårda tag. Men det stämmer inte.

Terroristerna betraktar eftergifter och kompromisser som svagheter. Pacifisterna är deras nyttiga idioter.

Karl-Heinz Dellwo, en av mördarna som ockuperade västtyska ambassaden i Stockholm, berättar i Dagens Nyheter att Röda Armé-Fraktionen gillade Olof Palme - och därför valde Sverige som plats för sitt dåd.

Ockupationen gjordes för att befria de andra RAF-fångarna, där­ibland Andreas Baader och Ulrike Meinhof. Att valet föll på Sverige var ingen tillfällighet.

- Vi hade hoppats att den svenska socialdemokratin skulle motsätta sig en militär lösning från förbundsrepublikens sida.

Vad hade ni för grund att tro det?

- Vi gjorde en positiv bedömning av Olof Palme som en man som gjorde någonting för rättvisan i världen, säger Karl Heinz Dellwo när han träffar den utländska pressen i Berlin.