fredag, maj 04, 2007

Ekonomijournalister ointresserade av bloggar

I vintras blev jag intervjuad av två företagsekonomiforskare från Uppsala Universitet om bloggar och journalistik. En första preliminär delstudie finns nu publicerad på forskarnas blogg Företag, ansvar och media.

* 40 % av artiklarna i den svenska affärspressen år 2006 (från jan, april, sep, dec), som innehåller ordet blogg, refererar till bloggar. 15 % av dessa citerar också bloggar.

* Det finns stora skillnader i attityd till användning av bloggar bland de ekonomijournalister som svarade på enkäten.

* Ungefär 20 % av ekonomijournalisterna uppger att bloggar har blivit ”en viktig del av medielandskapet”, och en lika stor andel anser att det i deras arbete är en ”fördel att veta vad som diskuteras i bloggsfären”.

* Ett fåtal respondenter (knappa 9 %) uppger att de använder bloggar för att hitta information som de kan använda i sitt journalistiska arbete, medan majoriteten (77 %) hävdar att de inte hänvisar till bloggar i deras nyhetsarbete.

* De ekonomijournalister som deltog i enkäten uppger att de använder andra nyhetskällor på Internet i högre utsträckning. Ungefär 50 % av respondenterna uppger att de använder wikis (ex. Wikipedia) för att hitta information som de kan använda i sitt arbete och drygt 80 % använder företags hemsidor.
Rapporten heter Blogging and Business Journalism: News Production in Transformation och finns i fulltext (pdf). En ny version på svenska planeras till början av sommaren, berättar Maria Grafström (damn, jag är fortfarande säker på att jag träffat henne förut, men det kanske är önsketänkande) och Karolina Windell.