fredag, juni 01, 2007

Dagens citat

Idag skriver jag en kort hyllning (pdf) till Sjöräddningssällskapet, som fyller hundra år, och som alla borde stödja. Men det bästa citatet i dagens Svenska Dagbladet kommer från huvudledaren. Det handlar om utredningen av public service, som verkar fullständigt fri från låsta positioner, vilket ger den här halsbrytande parallellen till några andra låsta positioner:

De som enbart kan acceptera att public service har rätt att existera inom 1967 års gränser och kräver omedelbart återlämnande av de ockuperade frekvensområdena, friställande av de politiska kommentatorerna samt ovillkorlig rätt till återbäring på licensen har lika lite att hämta som de som vill förneka folket rätten att fritt välja sin fredagsfilm.
Jag tror att det där talesättet kommer att slå an bland liberaler. "Jag är för public service - men bara inom 1967 års gränser".

Tyvärr kan jag inte berätta vem som skrivit den osignerade ledaren med mindre än att jag dödar er.