måndag, juni 25, 2007

Dagens moraliska haveri

I en häpnadsväckande text i Sydsvenska Dagbladet ger Jan Hjärpe, professor i islamologi, Israel tio år till att existera.

Ingen av dessa småstater, Libanon, Israel, Jordanien, Palestina, kan överleva utan massiva subventioner och hjälp utifrån. Och när hjälpen upphör (och det gör den förr eller senare; inget imperium har varat för evigt), så är det slut. Ingen stat har heller existerat i evighet.

Finns det då ingen lösning på Israel-Palestinakaoset? Enstatslösning, tvåstatslösning, trestatslösning? Ett grundläggande fel i de bedömningar och i de politiska beslut som görs är att man utgår från att ”stater” är de väsentliga aktörerna i skeendet. Vi ser ju att så inte är fallet. Jämför med Irak. Är det staten som är en aktör där? De väsentliga aktörerna är andra.

Jag kan inte se någon annan möjlighet än någon form av ”ingenstatslösning”. Man måste nog inse att romantikens idé om homogena nationalstater är överspelad. Kommer någon av dessa småstater att finnas som självständiga enheter om tio år?

I ett mycket långt perspektiv skulle kanske någon sorts federativ ordning kunna skapas som omfattar hela Mellanöstern, ett Mellanösterns EU. Men fredsprocesser mellan ”stater” – det är kört.
(via Per Wirtén)