måndag, juni 04, 2007

Konsten är mitt verkliga motiv

Min bror Anders Gudmundson, hans sambo Ellen Cronholm, och deras vänner Lars Nyberg och sambon Lina Nordenström ställer nu ut grafik på bildgalleriet Rediviva i Varberg.

Hallands Nyheter ger fin kritik (även om det måste kännas lite over-the-top för Lars att bli jämförd med Rembrandt):

Lars Nyberg har jämförts med en annan mästare; Rembrandt. En norrländsk ganska kärv Rembrandt i så fall. Nybergs bilder kräver ett viss mått av ansträngning. De bjuder inte omedelbart på sig själva men öppnar en hel liten mikrovärld när man väl hittar in. Tunna linjer, enorm precision, små berättelser med ett före och efter man själv får fylla i. Ofta avbildas det försummade, övergivna. En åldrande byggnad, en kapsejsad flotte, ett avloppsdike. Dramatiken ligger i det man anar mellan torrnålens streck.

Mer handfast och tydlig, men med samma förkärlek för förfallet, är Ellen Cronholm. Hon arbetar i en teknik kallad limtryck som ger frikostigt utrymme åt både ljuset och svärtan. I en serie bilder har hon botaniserat bland linjer och former i vad som förefaller vara en övergiven industrianläggning. Vittrad betong, trappor som inte leder någon stans, räcken som rostat. En vacker och apokalyptisk bild av världen.

Anders Gudmundsson lägger sig i sina bilder någonstans mitt emellan det föreställande och det abstrakta, mellan ordning och kaos. Ur etsningens gråskala och de till synes slumpartade formerna lockas städer och landskap fram, under sårigt rispade himlar. Det är stora bilder i ett litet format, mycket rymd och luft. Pussel som kan bli till allt och ingenting; som i drömmen.

Lina Nordenström har utvecklat sin grafik mot reliefen och monokromen. Vitt mot vitt, det svarta lämnar hon därhän. Också här får man gå nära inpå bilden, där konstfulla mönster mejslats ut ur det vita papperet. Ibland sirliga vävar som blomster, ibland strikta mekaniska figurer, poetiska maskiner. Det finns en asiatisk klang i det stilrena och sparsmakade, bilder som viskar varsamt.
Ni som är i närheten beordras dit (ta med plånboken!).