söndag, juli 22, 2007

Att sälja

Rubriksättning är en svår konst. Det gäller att peta in så många säljande signalord som möjligt utan att förvränga artikelns budskap. Här ligger man kanske på gränsen, men nog är väl den människa hjärtlös som inte läser en text vars rubrik innehåller kungligheter, årets trendigaste hemelektronik och vår populäre statsminister?

Stycket, Därför fick kronprinsessan en platt-tv av Reinfeldt, är annars ett slags recension av Linda Skugge i termer av klass.

Blogg 2005–2007 (Pocketförlaget) är 558 sidor korta anteckningar för språkpurister att avsky. Som historiskt dokument är det dock relevant. Hon är ingen Herodotos, men ändå.

Skugge är en förnyare – hon har nominerats till Stora Journalistpriset just i kategorin Årets förnyare – både på det språkliga och det tematiska området. Det är ändå tydligt att hon arbetar i en tradition av kvinnoberättelser. I den ena stunden framstår hon som en Kerstin Thorvall för Kista Galleria, i den andra en Anna Wahlgren för ADHD-generationen. Och precis som de är hon hatad, men alltid folkligt förankrad.

Skugges storhet ligger i, som tidigare påpekats, att hon mer än någon annan lyckas identifiera sig så totalt med de olika livsfaser hon genomgår, och att hon sedan förmår förmedla detta till sina läsare på ett gripande, eller i alla fall provocerande, sätt. Att läsa Skugge blir som att ha tillgång till en förfinad Temo-mätning av vad som rör sig i radhusområdena.