tisdag, juli 24, 2007

Neo svarar på den osakliga kritiken

Magasinet Neos temanummer om islamism (där jag för övrigt själv medverkade med en medelmåttig text) har nu bevärdigats med två undermåliga recensioner. I den första, i radions Kulturnytt, skrev Lawen Mohtadi att i tidningens diskussion "sjunker tankegångarna ner i rasismens träsk". Neos Petter Olofsson svarade på Neos blogg. I den andra, i Dagens Nyheter, skrev Harald Hultqvist att "agendan är ärkekonservativ och idémässigt isolationistisk" och att "[d]et hävdas explicit att allmänna val inte är demokratiska om de hjälper muslimer till makten". Neos Peter Wennblad svarar på Neos blogg.

Wow. Ifrågasätt Hamas demokratiska ambitioner och du är mörkerman. Kan avståndet mellan det traditionella kultursidestänkandet och de debattörer som motsätter sig fundamentalistisk islamism bli tydligare?

Det är en retorisk fråga, som lämpligen debatteras i Neos blogg, där en av recensenterna deltar i ordväxlingen.