tisdag, juli 17, 2007

Sandlåda

På Aftonbladets kultursidor (bara på papper) sker det märkliga idag att Henrik Bachner och hans avhandling Återkomsten ges rätt.

Det värsta var att Bachner i mycket hade rätt; åtskilligt av den Israelkritik som formulerades av sjuttiotalsvänstern upprepade den gamla antisemitiska historien.
Varefter Aftonbladets Mats Deland pekar på att Israelvännerna var värre, vilket skulle bevisas av en artikel hos trotskistiska Internationalen, skriven av Håkan Blomqvist. Men jag vet inte vad det påståendet skulle vara värt. Ett av de bärande argumenten hos Blomqvist är att Israelvänliga skribenter använde beteckningen blixtkrig för att beskriva Israels framgång i sexdagarskriget - en term vars användande Blomqvist menar lade ribban för nazianspelningarna från vänster.
När stödet åt Israel hänvisade till förintelsen av det judiska folket, jämförde arabstaterna med Hitlertyskland och jublade åt israeliskt ”blixtkrig” kunde repliken bli: Vem beter sig egentligen som Hitler? Och är det inte palestinierna som fördrivits och hotas av förintelse?

Det var en föraktfull rasism mot araber som präglade opinionsklimatet, inte antisemitism från vänster.
Jag tycker det låter som bråk i sandlådan.