tisdag, augusti 28, 2007

Hela texten

Idag i SvD förklarar jag hur det står till i Folkpartiet, med anledning av det kommande landsmötet.

Mia Franzén i Rönninge har motionerat till folkpartiets landsmöte, som börjar den sjätte september, om behovet av en ny partisång. Franzén tycker att den gamla dängan Folkpartimarschen är för krånglig, och har därför författat en egen visa.

”Folkpartiet blåklint å en sång
Folkpartiet med buller å med bång
Folkpartiet går framåt nästa val
om vi enar social och liberal!”

Det är där någonstans, i refrängens ”om vi enar social och liberal”, diskussionen om folkpartiets politiska riktning brukar hamna. I referaten framställs det ofta som att halva partiet utgörs av en samvetsöm social falang, som för tillfället domineras av en taktiserande liberal – eller snarare kravliberal – gren.

Förvisso finns spännvidden i partiet. Luntan med handlingar inför landsmötet är enorm – långt över 500 sidor tjock.

Bortsett från partistyrelseförslag och särskilda utredningar finns sammanlagt 509 enskilda motioner att behandla. Så nu vet vi vad lärarkåren, där ju partiet är sällsynt starkt, sysselsätter sig med sig på alla lärarlösa lektioner. Om tendensen håller i sig står det inte på innan partiet har fler motioner än väljare.
Nu är ni förstås nyfikna på sången. Det handlar om motion o-6. Hela texten ser ut så här:
Om Du är social
och dessutom liberal
börja le för du har funnit ditt parti (två ggr, för att se
om någon börjar le...)

Du kan skratta å va glad
för det finns fler som du och jag
med visheten och värmen inuti.

refr.
Folkpartiet (alt.liberaler) blåklint å en sång
Folkpartiet med buller å med bång
Folkpartiet går framåt nästa val
om vi enar social och liberal!