tisdag, augusti 14, 2007

Minnenas afton

Nu när svenske Oussama Kassirs förmodade kollega James Ujaama har erkänt att han försökt upprätta ett träningsläger för Al Qaida i Oregon, något Ujaama dessutom lovat peka ut Kassir som delaktig i, finns det anledning att påminna om de politiker som prompt ville att Kassir skulle hämtas hem till Sverige och absolut inte utlämnas till USA.

Alice Åström, vice ordf i Vänsterpartiet, i skriftlig fråga till utrikesministern:

Mot bakgrund av det som stegvis blivit känt om USA:s behandling av människor som på lösa grunder anklagas för terroristbrott, och mot bakgrund av att svensk flathet mot amerikanska propåer tidigare utsatts för berättigad internationell kritik, blir denna situation än mer allvarlig. Det måste rimligen vara viktigt att utveckla en rättssäker och självständig svensk praxis, så att inte USA:s ensidiga agerande i ”kriget mot terrorismen” riskerar att köra över medborgerliga rättigheter.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att agera för att Sverige formellt av Tjeckien ska kräva ett utlämnande av Usama Kassir till Sverige?
Gustav Fridolin, numera journalist, tidigare riksdagsman och partistyrelseledamot i Miljöpartiet, i skriftlig fråga till utrikesministern:
En utlämning av Kassir till USA äventyrar, så vitt vi känner till om och har erfarenhet av USA:s hantering av personer som utpekas för samröre med den här typen av brottslighet, allvarligt hans mänskliga rättigheter.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att verka för att Usama Kassir inte utlämnas till USA.