onsdag, januari 09, 2008

En fråga

Fråga till läsekretsen:

Är det, för en svensk medborgare eller någon i Sverige boende, ett brott mot svensk lag att ta till vapen mot svensk trupp i Långtbortistan?

Uppdatering:


Om jag omformulerar frågan:

Är det, för svensk medborgare eller någon i Sverige boende, ett brott mot svensk lag att som del i en löst organiserad motståndsrörelse ta till vapen mot internationella insatser i Långtbortistan, där Sverige ingår men inte är måltavla för handlingen?