lördag, januari 12, 2008

Landsförräderi

Dagens ledare behandlar en gammal kär frågeställning här på bloggen: Vad gör vi åt jihad på hemmafronten? Kul, ska noteras, att få nämna Johnny Bode. Någon dag ska han få en egen text.

Minnesgoda läsare kanske undrar om brottsbalkens paragraf om landsförräderi, trots att ordet inte använts sedan Johnny Bode sjöng kupletter för Quislingregimen. Lagen siktar på den som ”hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar”, ”förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet”, ”förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret”, ”åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster” eller begår ”liknande förrädisk gärning”. Vilket ganska väl summerar vad som föreskrivs i Muj-i-Fält, eller vad de heliga krigarna nu använder för soldatinstruktion.

Lagen om landsförräderi gäller dock bara ”då riket är i krig”. Sverige sysslar som bekant enbart med motsatsen: fredsbevarande, fredsframtvingande och fredagsmys. Krig råder historiskt bara när ryssen gasar in i Gävlebukten och överrumplar vårt lika historiska invasionsförsvar.

Det faktum att jihadisterna anser sig vara i krig mot oss spelar ingen roll. De är brottslingar, möjligen, men inte landsförrädare.