måndag, januari 21, 2008

Lokko svarar

Andres Lokko har svarat på min text om Ian Curtis och Joy Division.

"Det brittiska klassamhället avskaffades inte av Margaret Thatcher, inte heller återinfördes det av Tony Blair.

I Nya Labours England, precis som i Thatchers England, är klassamhället något som bara är. Något som genomsyrar allting britterna gör, säger, tänker och tycker.
Jag instämmer naturligtvis. Samhällsklasser avskaffas inte på en tebjudning. Men jag kommer att fortsätta ställa frågan var Storbritannien varit, och var resten av världen varit, om man hade fortsatt att ha socialismen som slutmål?