söndag, januari 06, 2008

Världens äldsta yrke, nu ännu äldre

Marknadens lagar gäller även i djurriket. Även köttmarknadens. Michael D Gumert är primatolog och forskar på långsvansade makakers (alt. krabbmakak) beteende. Han flyttar alltså in hos en apflock och bokför apornas interaktion. Hans senaste uppsats, publicerad i Animal Behaviour, uppmärksammas nu världen över, efter att New Scientist skrivit om den.

Det visar sig att makak-honor "tar betalt" för sex. AP:

"In primate societies, grooming is the underlying fabric of it all," Dr. Michael Gumert, a primatologist at the Nanyang Technological University in Singapore, said in a telephone interview Saturday.

"It's a sign of friendship and family, and it's also something that can be exchanged for sexual services," Gumert said.

Normalt har aphonorna sex 1,5 gånger i timmen. Men när aphannen putsat pälsen på honan stiger frekvensen till 3,5 gånger i timmen. Alltså: utan pälsputs, mindre göka. Vidare ger pälsputsen viss äganderätt till honan: risken att honan ska para sig med en annan hanne sjunker omedelbart efter hannens arbetsinsats.

Och inte nog med det. Mängden pälsputsning som krävs varierar med tillgången och efterfrågan på hannar och honor. När honorna är fler krävs det lägre arbetsinsats för hannen, och när det råder underskott på honor i flocken stiger priset. AFP:
If there were several females in the area, the cost of buying sex would drop dramatically -- a male could "buy" a female for just eight minutes of nit-picking.

But if there were no females around, he would have to groom for up to 16 minutes before sex was offered.

Hmm. Sexton minuter. Jag tycker det låter som att makakhonorna är dåliga på att ta betalt. Men vad vet jag om makakvaluta? Det vore intressant om någon räknade på vad sexton minuters makakarbete motsvarar hos oss.

Nå. Uppsatsen Payment for sex in a macaque mating market finns vad jag kan se än så länge bara bakom betalspärrar. Tills vidare får vi alltså nöja oss med att läsa det som ansetts vara 2007 års bästa politiska blogg.