söndag, februari 24, 2008

Mirsad Bektasevic ångrar inget

I ett brev hem till Sverige och dem som givit honom sitt stöd under tiden i bosnisk fångenskap visar Sveriges första självmordsbombare Mirsad Bektasevic ingen ånger. Brevet, som publicerats på vännen Abu Usama el Swedes blogg, är tvärtom fyllt med stolthet. Uppenbarligen jobbar inte bosnisk kriminalvård tillräckligt hårt med vårdledet i verksamheten. Allt blir nog bättre när han kommer hem.

Några citat som understryker viljan att mörda och dö för vad han uppfattar som islam, samt visar att han har vänner här hemma:

"Jag har läst dem brev som jag har fått från några bröder och systrar, så jag kände att jag måste skriva något tillbaka. Må Allah belöna er för den tid ni tog för att skriva till mig.

Jag vet att många av er tror att det är helt förfärligt för mig här i fängelset, men det är inte så. Tvärtom så känner jag mig hedrad för att jag sitter fängslad för Allahs skull."

”Gud har slutit ett avtal med dem troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem Paradiset.”

"Så varje gång när bröder i Jihaad lämnar denna värld, eller blir fängslade av fienden, kom alltid ihåg att detta är Nåd från Allah och ett steg närmare till vinst, för martyrerna väcker Imaan hos andra troende som kommer att fortsätta där vars deras bröder stannade, medans dem fängslade stärker sig själva med kunskap och erfarenhet och tålamodigt väntar på att deras tid ska komma.

Alla dessa prövningar och alla dessa smärtsamma vägar särar dem svaga troenden och hycklarna från dem starka troende och endast dem starka i Tron kommer att segra över shaytans armé och ge seger till Islaam.

En man frågade Profeten sal Allaahu ’aleyhi wa sallam: ”Vem är bäst bland människorna?” Han sal Allahu ’aleyhi wa sallam svarade: ”En troende som kämpar för Allahs sak med hans egendom och liv...”

Så dem ”… Kämpar för Guds sak och dödar eller dödas…” och fruktar inte det som inte förtjänar att fruktas, utan frukta Allah som har gett oss våra liv, och det är Han som kommer att ta dem ifrån oss.

Varje Mujaahid vet att döden kan komma när som helst och var som helst, Allah säger i Qur’anen: ”Var ni än befinner er kommer döden att hinna ifatt er, även om ni skulle fly upp i höga torn.”

Jag ber Allah subhanahu wa ta’ala att stärka våra hjärtan med tawakul och taqwa och att han ’azza wa jall höjer vår sabr och ’ilm. Ameen

Subhanak Allahumma wa bihamdik, ash-shadu an laa ilaha ila ant, astaghfiruka wa atoobu ilayk.

Er bror; Abu ’Imaad ( Mirsad )"
Även i officiella sammanhang har Bektasevic uttryckt samma sak: ingen ånger.