lördag, februari 09, 2008

Är det verkligen fred vi vill ha

Om krig idag:

”Vi kräver ett absolut förbud mot atombomben, detta vapen för terror och massutrotning av hela folkslag.” Så inleddes Stockholmsappellen, som Världsfredsrådet antog i Stockholm 1950. Den undertecknades av miljontals fredsvänner världen över, inte minst inom den svenska vänstern. Att Världsfredsrådet stod under sovjetiskt inflytande har länge varit känt. Men i senaste Axess (1/08) berättas att nya arkivstudier skänkt ytterligare insikt. Den citerade inledningsmeningen skrevs av – Josef Stalin. Allt är inte vad det synes vara.