lördag, februari 16, 2008

Sociala rättigheter

Idag om kontrollfri vab och andra grundläggande rättigheter:

Vab betyder Vård av sjukt barn, och är en mänsklig rättighet: att kunna ringa sin chef och begära betald ledighet utan att visa upp något intyg. Rätten stadfästes redan i Västgötalagen: "intet intyg kräfvas, vid manfall av mödraplikt". I 1809 års regeringsform infördes vab i rättighetskatalogen strax nedanför lagen om stöd till kulturtidskrifter. "För utbetalandet av tillfällig föräldrapenning, där Kungl Maj:t ersätter med 80 riksdaler av 100, krävs att tjänstehjon anmäla frånvaro med minst ett sms. Kontroll får ej förekomma."