fredag, maj 16, 2008

Alliansen räddade Västerås namn och heder

I Västerås kommun har man röstat om att bojkotta Israeliska varor och tjänster, berättar VLT.

Frågan väckte livlig debatt under kvällens kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens bedömning var att motionen, som lämnats in av vänsterpartiet, inte är förenlig med kommunallagen som säger att en kommun inte ska syssla med utrikespolitik.

Motionärerna ansåg dock att frågan aldrig prövats ordentligt juridiskt - och fick medhåll av ett stort antal socialdemokratiska ledamöter. Tio av socialdemokraterna var för en bojkott, medan tio var emot och fyra avstod från att rösta. Alliansen var däremot enig i sitt avståndstagande och motionen avslogs.
Inom högerblocket har man en verksamhet som kallas demokratibistånd. Man koncentrerar sina resurser på att omvända diktaturer till demokratier, eller att stötta institutionerna i unga bräckliga demokratier så att de inte förfaller.

I vänstern gör man annorlunda. Där vill man bojkotta demokratin. Intressant att hälften av sossarna är med på det tåget. Känns fräscht.