torsdag, augusti 21, 2008

Nya nya moderaterna

Ja just ja. Häromdagen tog jag hjälp av Erik mymarkup Stattins fynd för att plocka in ett nytt begrep i politiken, varför jag snart fruktar de nya nya moderaterna.

Men tråkigt nog, i alla fall för dem som utformar budskapet efter trendbarometrar, har man numera identifierat en grupp människor som är ännu hippare än dem som snabbt tar till sig nya trender. I New York Times (8/8) skriver man om early discarders, alltså om folk som är först med att överge det som de andra just börjar få upp ögonen för. Om det är den gruppen man måste fånga för att få hela svansen av trendputtar med sig måste man som politisk strateg sannolikt vara ännu mer ideologiskt ombytlig än tidigare anat.