tisdag, oktober 07, 2008

Dagens rätt

I söndags drev jag gäck med djurrättarnaSvDs ledarsida.

Förra riksdagsåret använde socialdemokraterna interpellationer som obstruktionsmedel. För det mesta blev debatterna outhärdligt tråkiga.

Men den som fick mest uppmärksamhet under interpellerandet var jordbruksminister Eskil Erlandsson. Hans utläggning om gränsdragningsproblematiken vid försök att lagstifta bort tidelag, med berömvärt målande och pedagogiska beskrivningar om zoofila tillvägagångssätt, var förvisso lätt att misstolka. Men den är troligen något av det mest berömda som yttrats i en riksdagsdebatt. ”Ska det vara tillåtet att smeka en tik på spenarna av kärlek?” är sannolikt det enda svar på en interpellation som någon någonsin kunnat recitera.

Igår kampanjades det på Djurens dag. Bakom firandet stod organisationen Djurens rätt, som ursprungligen låg bakom det resonemang om tidelagsförbud som Monica Green (s) interpellerade om och som Erlandsson så elokvent vederlade. Även igår demonstrerade man utanför riksdagen med förhoppning om samma idéspridning.

Men för att fördjupa förståelsen för djurens lidande har organisationen i år förändrat budskapet. Demonstrationen var startskottet för en kampanjvecka på skolor landet runt.

Kampanjen är utformad med samma precision som den mest utstuderade barnreklam. Kommer man åt barnen har man snart hela familjen. Och tricket är Disneys gamla. Ge djuren mänskliga egenskaper och omgivningar.

”Många djur får aldrig ens bli vuxna”, skriver Djurens rätt i marknadsföringsmaterialet. ”Utnyttjandet börjar redan vid födseln.” ”Många djur föds dessutom oönskade”, konstaterar organisationen. ”Hemlösa katter är ett exempel.”

”Unga djur överlag får liten eller ingen stimulans och växer oftast upp utan sin familj”, skriver förbundet. ”Kycklingar kläcks i maskiner och får aldrig se sin hönsmamma”, och ”kalvar får växa upp föräldralösa”.

”Föräldralös, rättslös och hungrig. Det är svårt att vara ung”, summerar djurrättarna i reklamen.