fredag, december 12, 2008

Lika vänligt som vanligt

Man kan tro att helgens visit i Göteborg haft inverkningar på mitt skrivande när man ser slutklämmen i dagens text på SvD:s ledarsida.

Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning innehåller förutom citaten ovan en statistisk analys av uppgifter från SCB:s longitudinella integrationsdatabas. Där visas att att det är större chans till eget hem och sysselsättning för dem som haft Ebo än för dem som haft anläggningsboende (Abo).

Detta är nu inte ägnat att förvåna. Åtskilliga gånger har det visats att invandrares väg in till arbete och företagande ofta kommer genom kontakter, nätverk och klustereffekter – inte sällan inom den egna etniska gruppen. Något som inte finns i överflöd i ”Boden eller Kiruna”.

Det offentligas tendens att använda invandrarnas liv som regionalpolitiska resurser gör att integrationen försvåras. Detta gör i sin tur att allt fler betraktar invandringen som helhet som problematisk.

Som om integrationsfrågorna i sig inte vore komplicerade nog.Av de närmare 340000 personer som fått uppehållstillstånd de senaste tio åren och utgör underlag för statistiken är det bara cirka 40 procent som kan försörja sig på eget jobb. Där ligger det riktiga problemet.

Åsikten att staten är bättre på att skapa möjligheter för invandrare än de själva är saknar empirisk grund. Frågan är då varför man driver saken. En misstanke ligger nära tillhands. Att byta Ebo mot Abo är ett annat sätt att säga till Abu att vi är kärvare här än i Åbo.
Men sanningen ligger nog snarare i att sommarstugan i Hjortnäs alltid haft en hylla med klassiska kåserisamlingar av Cello. Olle Carle, som han hette, var en mästare på finurliga ordvitsar i titlarna. I stugan ligger bland annat Med mitt mått mätt, Småle och smila en smula, Lätta tankar som lättat ankar, Några stycken i någras tycken, och mästartiteln En hög repriser till högre priser.