måndag, december 07, 2009

Vetenskap, religion och hatbrott

Konsensus om klimatet i journalistkåren? Tja, det kan ju bero på att Al Gore har helt rätt. Eller så kan det bero på något annat. Om detta skriver jag i dagens SvD:

Journalisters politiska åskådning är ett återkommande debattämne. När saken senast mättes i Journalistkårens partisympatier (JMG, 2006) visade det sig att 23 procent av landets journalister var miljöpartister.

Kan denna överrepresentation, runt fyrahundra procent, vara en förklaring till mediernas aktivism när det gäller att ställa om samhället för att svara mot klimathotet? Som gör att exempelvis SVT på sin klimatsajt Ställ om kan ha en klimatcoach som på nätet tipsar om filmen Power Of Community – How Cuba Survived Peak Oil, som om Kuba vore grejen?

Och kan det vara denna överrepresentation som nu gör att det varit relativt tyst om den skandal som fått det fantasilösa namnet Climategate? Att det skrivits så lite om hur data kan ha manipulerats, hur forskare vägrats tillgång till källorna, eller att Phil Jones vid University of East Anglias Climate Reseach Unit frånträtt sin tjänst i väntan på utredning?

Efter tio år som journalist kan jag ärligt säga: jag tror inte det. Min uppfattning är att journalister i gemen inte drivs av någon politisk agenda. Snarare uppfattar man sig som tjänare för det allmänna bästa. Men det är också problematiskt.

När BBC för två år sedan utredde de egna programmens problem med objektiviteten, i rapporten From Seesaw to Wagon Wheel: safeguarding impartiality in the 21st century, kom man förvisso fram till att rapporteringen lidit av allmän vänstervridning. Men man pekade också på ett annat problem.

”En mindre synlig risk som kräver särskild uppmärksamhet är när program påstås skildra en konsensus om ’det allmänna bästa’ eller dras in i kampanjande.”
Min rubrik innehöll ursprungligen ordet väderflickor. Men det hade kanske blivit lite för patriarkalt dumdrygt roligt. Mike Moore i Financial Times är rolig på riktigt:
It has finally happened. Green politics is officially a religion and deserves the rights of other faiths. A British judge has determined that employees can take their employers to court on the grounds of discrimination because of their views on climate change.

The judge ruled that an employee’s green views should be protected under legislation that makes it unlawful to discriminate against someone’s religious beliefs. The employee was concerned that his employer did not show sufficient regard for the environment and claimed his employer once flew a staff member to Ireland to deliver a BlackBerry he had left in London. This worthy soul said he no longer travels in aeroplanes, has renovated his home to be more eco-friendly and fears for the human race.

A member of the United Nations panel on climate change said of its findings: “There can no longer be dissent.” The next step will be to make opposition to the green religion an offence under hate crime laws.