lördag, oktober 30, 2010

Fritidsledaren i Rinkeby kontaktperson för terroråtalade i Göteborg

Två män står åtalade i Göteborg för att ha planerat terrordåd i Somalia. En avgörande del i bevisningen mot de två männen är deras kontakter med andra svenska medborgare som strider för den islamistiska terror-rörelsen Shabaab. Spindeln i nätet är den man som värvade ungdomar på moskéns fritidsgård i Rinkeby och som idag sägs vara högt uppsatt i Shabaab.

Göteborgs-Posten
är den tidning som bäst beskrivit kopplingarna.

”Den långe från Tenstas” riktiga namn var Mohamed. Han hade flera alias: Uqla eller Cuqla. Han kom till Sverige som 11-åring och växte upp i Umeå men flyttade till Tensta 2005. Där fick han kontakt med den i dag 31-årige man som bland annat går under alias Yassin Yare, svensk medborgare sedan 2007 och tidigare ungdomsledare i den av Rinkebymoskén drivna ungdomsgården Kreativhuset.

Samma år som Yassin Yare blev svensk medborgare började han förespråka en våldsbejakande islamism och tvingades därför bort från Kreativhuset. Han fortsatte att föra ut sitt budskap till ungdomar på egen hand. Han höll lektioner och föreläsningar och i juli 2008 anordnade han en konferens för ungdomar i Rinkeby där ett 90-tal personer samlades.

Bland dem fanns också de båda åtalade.
Nedan följer det PM som Säkerhetspolisen upprättat med anledning av rättegången. Här illustreras hur värvning till terroriströrelser kan gå till.
Säkerhetspolisen PM 2010-08-31

Yassin Ismail Ahmed

Alias: Yassin Yare, Yahye, Jundullah (alias som används för Yassin Ismali Ahmed av personer i hans omgivning)
Folkbokföringsadress [xxx], 16374 SPÅNGA.
Medborgarskap: 2007-02-28
Invandringsdatum: 1994-12-29
Född: 790110 i Kismayo, Somalia
Familj: Fru: [xxx], kallas Deqa
Pass: Ja
Språk: Somaliska, svenska

Bakgrund
Yassin ISMAIL, AHMED (hädanefter Ismail Ahmed) kom till Sverige 1994 och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 1997, som sedermera förlängdes. Han har till Migrationsverket uppgivit att han har tre syskon. Det finns inga officiella uppgifter om att hans föräldrar eller syskon därefter har invandrat till Sverige. Han blev svensk medborgare i februari 2007. Han är gift med [xxx] sedan 2006. Ismail Ahmed lämnade Sverige och åkte till Kenya i slutet av oktober 2008. Därefter reste han till Somalia där han numera bor.

Ungdomsledare i Rinkeby
Innan Ismail Ahmed lämnade Sverige och bosatte sig i Somalia var han engagerad vid den av Rinkebymoskén, tidigare drivna ungdomsgården Kreativhuset. Ismail Ahmed agerade från början som en omtyckt frivilligkraft vid undomsgården och uttryckte vid denna tidpunkt inga våldsbejakande islamistiska åsikter. Någon gång i mitten av 2007 började han dock att öppet förespråka våldsbejakande islamistiska åsikter till den grad att han tvingades att avsluta sitt engagemang och till slut inte var välkommen till Kreativhuset.

Ismail Ahmed fortsatte dock att försöka nå ut med sitt budskap till ungdomar på egen hand. Han höll lektioner om sin tolkning av islam och bjöd även in andra personer att hålla föreläsningar. I juli 2008 anordnande Ismail Ahmed en konferens för ungdomar i Rinkeby om islam. Det ska ha kommit över 90 ungdomar.

Förespråkare av våld på webbforumet Alqimmah
Ismail Ahmed var en frekvent användare av webbforumet alqimmah.net innan han avreste till Somalia. Alqimmah.net var en av al Shabaabs mest framträdande webbforum och utgjorde en väsentlig del av dess propagandaapparat. Ismail Ahmed använde användarnamnet "Jundullah" när han var inne på webbforumet. Ismail Ahmed upmmanar bl a läsarna i ett inlägg att titta på bilder av en explosion som dödade flera personer ur den ugandiska fredsbevarande styrkan i Somalia. Ismail Ahmed förkunnar att gud ska förgöra de otrogna och deras medföljare och belöna de som utfört dådet. Ismail Ahmed menar att AMISOM (den afrikanska unionens fredsbevarande styrka) kom till landet för att utplånas och att Mogadishu ska bli deras grav. Ismail Ahmeds inlägg innehåller ofta uppmaningar till att stödja al Shabaabs terrorverksamhet i Somalia. I ett inlägg uppmanar Ismail Ahmed att personer på forumet ska svära en trohetsed till al Shabaabs högste ledare, Ahmed Abdi aw Mohamed, även känd som Mukhtar Abdirahman abu Zubeyr. Han svär själv eden och därefter förekommer ett flertal inlägg där andra också svär eden. I flertalet av sina senare inlägg avslutar han med en uppmaning till att svära trohetseden till al Shabaabs högste ledare. I ett av Jundallahs inlägg infogas en bild som föreställer unga beväpnade barn (enligt Jundallah är det "fattiga ungdomar från Turkistan"). Somaliska ungdomar uppmanas av Jundallah att utföra liknande arbete och han ställer frågan om inte de somaliska ungdomarna har kommit på samma nivå än. I ett annat inlägg uppmanar han Usama Bin Ladin att slå mot Danmark. Användarnamnet Jundallah har fortsatt att användas även efter att Ismail Ahmed åkte till Somalia. Det är högst sannolikt att det fortfarande är Ismail Ahmed som gör dessa inlägg.

Företrädare för al Shabaab
Under våren 2009 har Ismail Ahmed, som befinner sig i Somalia, haft regelbunden kontakt med den svenske medborgaren [xxx - ej åtalad i Göteborg]. I ett av samtalen framgår att Ismail Ahmed har varit borta i fyra veckor, de har haft en avslutning och de är nu specialister. Han berättar vidare att de har en veckas vila och sen ska de påbörja arbetet. Ismail Ahmed frågar om Ibrahim (alias för [xxx - åtalad 1]) har rest iväg ännu. Det förefaller som om Ismail Ahmed har genomgått någon form av träningsläger, troligen i al Shabaabs regi. I andra samtal med [xxx] ger Ismail Ahmed honom i uppdrag att söka upp en person, skicka en hårddisk och få tag på pengar. Ismail Ahmed är även angelägen om att delge [xxx] information, om att de vill gå in i ett nytt område i ett annat land. Troligen avses att al Shabaab har för avsikt att gå in i andra länder.

Ismail Ahmed har under sin tid i Somalia även haft kontakt med den svenska [xxx - en hel rad struken i protokollet]... ... segern är nära, att de styr 70-80% av områdena och att sharia-lagen samt dess straff tillämpas. De har intagit presidentpalatset, flygplatsen och hamnen, nu återstår bara "det här" palatset. Ismail Ahmed uppger dock att många bröder dog som martyrer. Ismail Ahmed kallar sig själv "Amir almuhajirin" (utländska krigarnas ledare) och uppger att "muhajerin" (utländska krigarna) har vapen men saknar pengar för sjukhusvård. Därför behövs pengar, 200 eller 500 dollar per månad. Ismail Ahmed uppger att endast martyrskap finns i deras hjärtan. Från samtalets innehåll är det uppenbart att Ismail Ahmed, efter att ha deltagit i träningsläger, nu har anslutit sig till al Shabaab och uppnått en framträdande roll inom organisationen. Hans beskrivning av situationen i Somalia och hans sätt att uttrycka sig utesluter att han skulle kunna avseen annan organisation än al Shabaab när han säger "vi". Det framgår också att han tillhör en väpnad del av al Shabaab.

Rekrytering till al Shabaab
Flertalet individer i Sverige har haft kontakt eller försökt få kontakt med Ismail Ahmed innan resa till, och/eller på plats i Somalia. Shuaib Ali Sheikh MOHAMED (hädanefter Shuaib) var i kontakt med Ismail Ahmed innan Ismail Ahmed åkte till Somalia. Shuaib lämnade Sverige och åkte vidare till Kenya tre dagar efter Ismail Ahmed. Ismail Ahmed och Shuaib använder sig sedan av samma mobiltelefon under den tid som Ismail Ahmed befinner sig på träningsläger. Shuaib avled i Somalia i juli 2009 när han stred för al Shabaab i Mogadishu. Ali YASIN AHMED OCH Ismail Ahmed har kontakt med varandra innan Ismail Ahmed åker till Somalia. Även Ali Yasin Ahmed har sedermera åkt till Somalia. Under den tid när Ali Yasin Ahmed har varit i Somalia har han flertalet gånger varit i kontakt med [xxx - åtalad 1]. Även [xxx - åtalad 1] hade kontakt med Ismail Ahmed innan han åkte till Somalia och fick av Ismail Ahmed i uppdrag att ta med sig saker t ex böcker, som de var i behov av i Somalia. [Xxx - åtalad 2] var angelägen om att komma i kontakt med Ismail Ahmed när han anlände till Somalia. Därefter har [xxx - åtalad 2] med största sannolikhet under en period bott tillsammans med Ismail Ahmed i Somalia.

Mot bakgrund av ovanstående är Ismail Ahmed med största sannolikhet kontaktperson för svenska individer som vill resa till Somalia för att delta i träningsläger och på sikt ansluta sig till al Shabaab.

Ismail Ahmed i medierna
Enligt uppgifter i media, bl a ett program för Kalla Fakta 28 februari 2010, ska en ungdomsledare i 30-årsåldern ha rekryterat unga män i Sverige till al Shabaab i Somalia. E fritidsgård i Rinkeby ska ha varit centrum för rekryteringen. Enligt medierna befaras ungdomsledaren nu vara i Somalia och ha en ledande position inom al Shabaab. Den man som beskrivs i medierna är sannolikt Ismail Ahmed. Förutom att Ismail Ahmed, i likhet med den man som omnämns, tidigare var ungdomsledare i Rinkeby och numera har en framstående roll inom al Shabaab framgår det i förundersökningen av [xxx - åtalad 1], i ett samtal [xxx - en hel rad borttagen]... ...och i samband med detta nämner [xxx – åtalad 1] att Yayhe (Yahye är ett alias för Ismail Ahmed) brukade predika grova grejer. Två dagar efter ovannämnda samtal sänds programmet i Kalla Fakta. Samtalet visar att [xxx - åtalad 1] kände till Ismail Ahmeds roll som förespråkare av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige innan han åkte till Somalia.

Personbeskrivning: Shuaib Ali Sheik MOHAMED

Personalia
Namn: Shuaib Ali Sheik MOHAMED
Alias: Uqla, Cuqla, Den långe från Tensta
Födelsedatum: 1981-10-20
Invandringsdatum: 1992-08-19
Svenskt medborgarskap: 1998-04-01
Avliden: 2009-07-02
Telefonnummer [xxx, xxx]

Bakgrund
Shuaib invandrade till Sverige från Somalia som barn och växte upp i Umeå. Han hamnade som ungdom i kriminella kretsar och dömdes år 2004 av Umeå tingsrätt för bland annat misshandel och olaga hot till fängelse i ett år och nio månader. Kort efter frigivningen 2005 flyttade Shuaib till Tensta i Stockholm. Där kom han efter en tid i kontakt med Yassin ISMAIL AHMED (alias Yahye), som var ungdomsledare där.

I juni 2008 kallades Shuaib till samtal hos Säkerhetspolisen. Bakgrunden var uppgifter om att han, tillsammans med en grupp ungdomar under ledning av Yassin ISMAIL AHMED, planerade resa till Somalia för att delta i träningsläger och strid för al Shabaab. Under samtalet förnekade han att han planerade resa till Somalia, men på fråga om han kunde tänka sig resa i framtiden för att strida för religionen svarade han ja.

Resa till Somalia
Den 24 oktober 2008 reste Shuaib från Sverige via Bryssel till Nairobi i Kenya. Detta bara ett par dagar efter att Yassin ISMAIL AHMED rest samma rutt med samma flygbolag. Från Nairobi tog han sig sedan vidare till Somalia, okänt när. Väl på plats anslöt han sig så småningom till al-Shabaab.

I mars 2009 kontaktar Shuaib via telefon [xxx - åtalad 1] och förmedlar att denne ska ringa till Yassin. I april 2009 kontaktar Shuaib åter [xxx - åtalad 1]. Denna gång ber han [xxx - åtalad 1] kontakta [xxx - åtalad 2]. Det framkommer således att Shuaib är i kontakt med både Yassin och [xxx - åtalad 1] som båda var aktiva inom al-Shabaab vid denna tidpunkt.

Shuaibs död
Shuaib avled den andra juli 2009. Uppgifter om hans död har figurerat i både svensk och utländsk media. Bland annat publicerade vissa webbsidor bilder på hans döda kropp.

Enligt FN:s rapport S/2010/91 dog han då han stred för al-Shabaab. I förhör har [xxx - åtalad 1] uppgett att Shuaib dödades av ugandiska styrkor.

Drygt en månad efter Shuaibs död berättade Yassin ISMAIL AHMED om honom i telefonsamtal med en vän i Sverige ([xxx] - 2009-08-10). Yassin pratade om att Shuaib blivit martyr. Yassin sade också att när andra "bröder" brukade säga "kom så går vi och vilar" så brukade Shuaib säga "nej, jag vill inte vila, jag kom inte hit för att vila, jag kom hit för jihad."
I Säkerhetspolisens PM ovan är de berördas person- och kontaktuppgiftar strukna av mig, liksom några andra uppgifter om personer som undertecknad inte har anledning att peka ut som terrorister eller sympatisörer. Några av strykningarna härrör dock från tillfällen där svenska myndigheter valt att stryka hela rader ur dokumentet.