måndag, november 01, 2010

Nyliberalismens spöke i Karlstad

En ny avhandling från Karlstad Universitet, av Ulrika Jansson vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Arbetsvetenskap, måste vara det mest bloggvärdiga wackademia har producerat på länge. Titeln är Den paradoxalt nödvändiga kvinnan: Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama.

"Studien visar hur kvinnor på olika sätt införlivas", heter det i webbsammanfattningen, "i en föreställningsvärld om marknaden som alldeles nödvändig", vilket onekligen lockar till vidare läsning. Man undrar ju hur ett mänskligt samhälle utan marknad skulle manifestera sig, och hur bra det går för kvinnorna där.

Förordet är kanske det mest verklighetsfrämmande jag läst i år.

Ett spöke går runt världen – nyliberalismens spöke för att travestera Karl Marx och Friedrich Engels. Att skriva en avhandling i Sverige i början av 2000-talet är på många sätt ett nyliberalt projekt. Akademin är numera, liksom det privata näringslivet, en arena som styrs av en samling ideal och föreställningar som kan betecknas som nyliberala – spöket går även där…

Den doktorerande kvinnan (och mannen) förväntas ta rationella beslut, vara effektiv och objektiv. I syfte att öka den doktorerande kvinnans humankapital förväntas hon inte bara styra sig själv utan också att bli styrd av andra (handledare och individuella studieplaner). Dessutom finns det ett stort antal normer och föreställningar om vad som kan sägas känneteckna god vetenskap, som i allra högsta grad är närvarande och styrande. Att vara en doktorerande kvinna är dessutom att vara entreprenör. Den doktorerande kvinnan formas kring krav på näringslivsdugliga innovationer, eller åtminstone användbara forskningsresultat, som skall kunna tillgodose marknadens ständiga behov av utveckling. Att forska om jämställdhet behöver inte innebära att man forskar för jämställdhet – i mitt fall är det dock så. Just den här doktorerande kvinnan hoppas att hennes forskning skall göra skillnad och vara användbar. Även om nyliberalismen nu är ständigt närvarande i avhandlingsarbetet har det emellertid visat sig att andra värden och ideal också ryms inom det samma – tack och lov!
Vetenskap baserad på rationalitet, effektivitet och objektivitet och de andra kriterier som utgör god vetenskaplig sed är alltså nyliberal maktutövning. Till skillnad från den vetenskapliga socialismen, får man förmoda.