torsdag, december 02, 2010

Vänstern har aldrig varit för en fri kultur

Enligt den mytbildning som dominerar svensk kulturdebatt är det vänstern som står som kulturens beskyddare gentemot högerns angrepp. Det är lögn.

Jag har tidigare påvisat hur vänstern bekämpat disko, klubbkultur och rockmusik. Idag pekar jag på SvD:s ledarsida på hur vänstern drev den kampanj som fick skräckfilmen kriminaliserad i Sverige.

Det började i riksdagen, fredagen den 28 november 1980. En ledamot från VPK (idag V) hade ställt en fråga till utbildningsministern, och nu debatterades videovåld för första gången. Riksdagsledamoten hade veckorna innan pressat skolministern på varför Stålmannen användes i en kampanj för en tryggare skola – ”en kommersiell seriehjälte som förknippas med våld”, ”som ensam övervinner alla svårigheter, helt i enlighet med moderaternas individualistiska ideal” och ”direkt motverkar kollektivitet och samarbete människor emellan”.

Nu blev skräckfilm slagträ i partiets strävan att reglera en framväxande videobransch. Riksdagsledamoten hade upprörts av ett besök på Fonzie’s på Södermalm:

”Det är en stor lokal som är sänkt i halvdunkel och fylld av olika flipperspel. På dem står det: Skjut först. Kvinnor är sex. Kvinnor kan köpas. I det här halvdunklet finns också en rad dataspel, och på dem kan man manövrera det stora kärnvapenkriget som förintar jorden. Här kan man också titta på videofilm och se Motorsågsmassakern, en fullständigt vedervärdig film där ungdomarna angriper varandra med motorsågar.”

Nu fick det vara ”måtta på liberal cynism”. ”Genom att sprida rasistiska, kvinnoföraktande och våldsglorifierande produkter missbrukar företagen inte bara de demokratiska rättigheter vi slår vakt om, utan de motverkar [...] också de mål riksdagen enhälligt satt upp för kulturpolitiken, där motverkande av kommersialismens negativa verkningar är ett av de viktigaste målen.”

Den borgerliga utbildningsministerns ”skydd för yttrandefriheten” överlevde den dagen. Men en vecka senare, tisdag den 2 december (exakt 30 år sedan idag), sände SVT debattprogrammet Studio S. Där visades klipp ur Motorsågsmassakern varefter programledaren åberopade en lag från 1949, om ”förledande av ungdom”. Sverige drabbades av en av de största moralpanikattackerna någonsin. När SVT satt igång drevet kunde inte heller borgerligheten stå emot.