söndag, december 05, 2010

Varför terrorpropaganda på svenska?

I slutet av november såg vi för första gången en terroristrekryteringsvideo på svenska. Där uppmanade svenske "Abu Zaid" muslimer i Sverige att emigrera till Somalia för att ansluta till jihad. Men han uppmanade också till krigshandlingar i Sverige – nämligen mord på konstnären Lars Vilks, vilken terroristerna anser vara en symbol för ett västerländskt förtryck av muslimer.

"Abu Zaid" utgjorde dock bara en del av propagandafilmen. Det finns många andra bitar att analysera. Terrorismforskaren Steven Emersons The Investigative Project on Terrorism bryter ner videon bit för bit.

The new clip represents a different tactic, one that broadens the appeal of a life of jihad to a new audience. The clips of military training and triumphant victory parades are also overlaid with fighters from all over the world calling out to their religious brothers in English, Swedish, Swahili and many other languages. They talk about defending the rights of Muslims, but not of bringing the fight to America's shores. They also talk about creating an ideal society based on Islamic law. However, despite differences in the speakers' languages and presentation, the overall message is consistent. The West is fighting a war against Islam and Somalia needs help at the frontline.

[...]

One of the few fighters to address taking the fight to the West, in addition to coming to Somalia, is Abu Zaid of Sweden.
Man kan undra varför Shabaabs propaganda pekar ut skandinaviska mål. Men rimligen antar man att attacken på danske tecknaren Kurt Westergaard, där ju gärningsmannen även varit aktiv i Sverige, var en opinionsmässig framgång bland radikala somaliska ungdomar i Skandinavien. Motsvarande somalisk lågintensiv terrorism tycks inte finnas i andra länder med stor somalisk diaspora. Kanske saknas mål med tillräckligt stort symbolvärde, kanske är de skandinaviska länderna lättare att operera i, kanske är den somaliska diasporan i Skandinavien mer tillåtande gentemot radikala element. Vi vet inte.

Men vi kan vara säkra på att det inte är en slump att man riktar propagandan hitåt.