torsdag, december 29, 2011

Tre män och en bot

De tre män som står åtalade misstänkta för att ha förberett mord på Lars Vilks har släppts fria i väntan på tingsrättens utslag den 20 januari. Det kan näppeligen tolkas på annat sätt än att de tre kommer att frias.

Frisläppandet kommer inte som en överraskning. Förundersökningsprotokollet innehåller inte riktigt den konkretion som behövs för ett fällande.

"Vi sitter här för att vi är muslimer", sade en av de åtalade på rättegångens sista dag. Jag skulle vilja vända på det resonemanget. De tre kommer att frias trots uppenbara lögner i förhören, trots knivarna, trots avskrifterna ur al-Qaidas jihadinstruktioner, trots det konspiratoriska beteendet och trots allt som talar för att de är unga våldsbenägna islamister. Sådan rättssäkerhet erbjuds icke i något land som kallar sig muslimskt.