måndag, februari 27, 2012

Om svenska jihadisters resor till Somalia och AfPak

Hur många reser egentligen till jihad från Sverige? Säkerhetspolisens analyschef ger nu i Dagens Nyheter en ny sifferuppgift. "Ett trettiotal" sägs ha åkt från Sverige till konflikten i Somalia, och "ett tiotal" till andra konfliktzoner (med vilket man kan anta menas Afghanistan/Pakistan).

"Enligt Säkerhetspolisen har ett trettiotal unga svenskar åkt ner till Somalia för att delta i strid eller för att få militär utbildning. Många av dem har rekryterats av al-Shabaab, en rörelse som med våld kämpar för att ta över makten i Somalia och upprätta ett styre byggt på strikt tolkning av islam. 
Organisationen är terrorstämplad av flera länder. al-Shabaab kontrollerar nu delar av Somalia. 
– Personer som reser till konfliktområden och sedan kommer tillbaka har en förändring i det vi kallar avsikt och förmåga. Man har både hamnat i ett sammanhang där brott och krigshandlingar är tämligen vanliga och man har också många gånger fått en utbildning, vilket innebär att man potentiellt sett utgör ett större hot när man kommer hem, säger Johan Olsson. 
Enligt Säpo är trenden att resorna från Sverige för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska rörelser i utlandet ökar. Utöver de trettio som åkt till Somalia har ytterligare något tiotal åkt till andra konfliktområden för att träna och/eller strida."
Resorna från Sverige sägs bli allt vanligare. Hur ökningen ser ut anges dock inte. Säkerhetspolisen väljer som vanligt att uttrycka sig medvetet dunkelt.

Man kan dock skapa sig ett tidsperspektiv genom att leta upp Säpos tidigare uttalanden.

I maj 2009 i SvD hette det att "ett tjugotal" hade rest från Sverige till Somalia genom åren, och att "ett tiotal" svenskar fanns i Somalia just då.

Ungefär samtidigt, i oktober 2009 i Aftonbladet, angavs att "en handfull" personer hade rest till AfPak.

I december 2010 i DN, i samband med Säpos rapport om våldsbejakande islamisk extremism, hette det att "ett trettiotal" hade rest till "Pakistan och Somalia" under "de senaste fem åren".

Och nu, i februari 2012, har alltså "ett trettiotal" rest till Somalia och "ett tiotal" till andra stridszoner.

På två och ett halvt år har Sverige gått från cirka tjugo till omkring trettio (vilket man skulle kunna uttrycka som en ökning med 50 procent), och från en handfull till ett tiotal (som skulle kunna betraktas som en ökning med 100 procent).

Uppdatering 26/3:

Söndagen den 25 mars framträdde Säkerhetspolisens analyschef Johan Olsson i SVTs Agenda, och sade där att "ungefär ett fyrtiotal personer de senaste fem åren" har rest till olika konfliktområden. Vidare sades att "ett tjugotal har återvänt till Sverige".